Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Zelfstandig subsidie aanvragen, of uitbesteden?

Geplaatst op januari 14th, 2020 by Subsidiebureau Nederland

Kunnen wij als bedrijf of non-profit organisatie zelfstandig subsidies of fondsen aanvragen? Dit is een vraag die Subsidiebureau Nederland regelmatig krijgt gesteld. Het antwoord is: ja, in principe kan iedere ondernemer zelf subsidie aanvragen, mits…

In deze blog benoemen wij de belangrijkste aandachtspunten waar aanvragers van subsidies en fondsen rekening mee dienen te houden. Daarnaast benoemen we de voordelen van het inschakelen van een intermediair.

Aandachtspunten bij het aanvragen van subsidies of fondsen

Zoals hierboven aangegeven kan feitelijk gezien iedere ondernemer of bestuurder zelfstandig een beroep doen op de subsidieregelingen en vermogensfondsen die relevant zijn voor de desbetreffende organisatie. Wanneer u overweegt om zelfstandig een subsidie- of fondsbijdrage aan te vragen, dan adviseert Subsidiebureau Nederland om in ieder geval rekening te houden met de onderstaande aandachtspunten:

1. Zet de hoofdlijnen/kaders van het project uiteen. Wat is de aanleiding voor het project, waar wordt het project uitgevoerd, welke resultaten verwacht u te behalen, wie is de doelgroep, wat zijn de projectkosten en waarvoor is een subsidie- of fondsbijdrage noodzakelijk?

2. Steek voldoende tijd in het inzichtelijk maken van subsidiekansen. Stel uzelf de vraag of het project bijdraagt aan het realiseren van beleidsdoelstellingen van de overheid. Zoek vervolgens in de databases van de beleidsmakers naar passende subsidieregelingen. Houdt naast de inhoudelijke aansluiting op de doelstelling(en) van de subsidieregeling ook rekening met formele vereisten, zoals deadlines voor het indienen van de aanvraag, eisen t.a.v. de juridische entiteit van de aanvrager, de vestigingsplaats, de subsidiabele kosten en (indien van toepassing) de samenstelling van het samenwerkingsverband.

3. Inventariseer welke informatie en bijlagen benodigd zijn voor het indienen van de subsidie-/fondsaanvraag. In veel gevallen zal er een projectplan en projectbegroting (inclusief dekkingsplan) opgesteld moeten worden. Doorgaans worden ook officiële organisatiedocumenten, zoals een KvK-Uittreksel, de statuten en financiële stukken opgevraagd. U doet er goed aan om ook rekening te houden met de eisen die worden gesteld aan de inhoudelijke en financiële verantwoording (indien de subsidie-/fondsbijdrage wordt toegekend).

4. Start tijdig met het aanvragen van de subsidie en houdt rekening met een gemiddelde doorlooptijd van 3 tot 4 maanden, vanaf het moment waarop de subsidieaanvraag is ingediend. Wij raden aan om voorafgaand aan het indienen van de subsidie- of fondsaanvraag contact te leggen met de subsidieverstrekker en/of het vermogensfonds.

Subsidiebureau Nederland: specialist in het verwerven van subsidies en fondsen

Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het onderzoeken van subsidiekansen aan de hand van organisatieactiviteiten en het verzorgen van het subsidieaanvraagtraject. Een subsidietraject is voor u waarschijnlijk een nevenactiviteit, terwijl dit voor Subsidiebureau Nederland de corebusiness is. Dagelijks wordt gewerkt aan zeer uiteenlopende subsidie- en fondsenwervingstrajecten. Onze adviseurs maken gebruik van professionele subsidiedatabases, weten precies waar zij moeten zoeken en welke aspecten de slagingskansen vergroten. Kortom: wij kunnen deze subsidiegerelateerde werkzaamheden efficiënter en effectiever uitvoeren. Vooral het laatste is van belang, aangezien dit de kans op een subsidietoekenning vergroot.

De dienstverlening van A tot Z

Subsidiebureau Nederland verzorgt complete subsidietrajecten en fondsenwervingstrajecten. De eerste fase betreft het uitvoeren van een vrijblijvende subsidiescan, waarmee een beeld ontstaat van de subsidiekansen op hoofdlijnen. Een globale projectomschrijving is vaak al genoeg voor ons om een eerste inschatting te kunnen maken.

Het resultaat van de subsidiescan wordt per email teruggekoppeld. Wanneer wij een subsidie-/fondsenwervingstraject kansrijk achten, dan ontvangt u direct een aanbod op maat inzake het vervolgtraject. Het vervolgtraject kan bestaan uit de volgende fases:

 • het uitvoeren van een uitgebreid onderzoek
 • het opstellen of redigeren van een projectplan
 • het verzorgen van het subsidieaanvraagtraject en de subsidieverantwoording.

Lees meer over de dienstverlening van Subsidiebureau Nederland.

Gebruikmaken van onze dienstverlening?

Heeft u geen tijd om zelfstandig subsidies aan te vragen en wilt u het subsidietraject uitbesteden aan een subsidiespecialist? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, of vul direct de gratis subsidiescan in.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten