Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Wijziging cultuurbeleid 2021-2024: meer subsidie voor cultuur

Geplaatst op juli 9th, 2019 by Subsidiebureau Nederland

In de culturele basisinfrastructuur wordt er plek vrij gemaakt voor meer spelers en andere genres, dat heeft minister Van Engelshoven bekendgemaakt. Het subsidieplafond wordt hiervoor met € 44 miljoen uitgebreid tot € 375 miljoen. Het nieuwe cultuurbeleid wordt in uitvoering gebracht in de periode 2021 t/m 2024. Aanvragen kunnen voorafgaand aan de start van deze periode worden ingediend.

Verbreding van de basisinfrastructuur

Diverse instellingen krijgen meer plek in de basisinfrastructuur door deze investering. Minister van Engelshoven maakt ruimte voor verbreding en vernieuwing van het culturele aanbod. Er komt geld beschikbaar voor makers die een breder en gevarieerder publiek bereiken met vernieuwende genres.

Voor festivals in de podiumkunsten, letteren, design en crossovers is er nu ook financiële ruimte.
Ook wordt specifiek voor de jeugd het aanbod in de podiumkunsten uitgebreid en er is aandacht voor ontwikkeling van talent in alle disciplines. Tot slot biedt de basisinfrastrucuut in de periode 2021 t/m 2024 plek aan één gemeentelijk of provinciaal museum per provincie.

Eerlijke beloning en vergroten verdiencapaciteit

In de nieuwe periode is het de bedoeling dat instellingen de Fair Practice Code gaan onderschrijven. Dit houdt in dat zij zich houden aan sectorale afspraken omtrent eerlijke beloning, zoals vastgelegd in de CAO en de honoreringsrichtlijnen. Op die manier wordt eerlijke beloning de norm in de culturele sector.

Daarnaast zal er extra worden geïnvesteerd in nieuwe maatregelen waarmee de verdienmogelijkheden van organisaties in de sector worden vergroot, onder andere door middel van een nieuwe structurele voorziening voor de professionele ontwikkeling van betrokkenen in de culturele sector.

Bereik van doelgroepen en samenwerking

Tevens wordt er een programma opgezet waarvan het doel is om de cultuurdeelname binnen verschillende groepen Nederlanders te bevorderen. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, onderdeel van het Fonds voor Cultuurparticipatie, wordt voortgezet. Alle deelnemende gemeenten ontvangen in de periode 2021-2024 per leerling dezelfde vergoeding.

Tijdens de nieuwe periode zal er meer en intensiever worden samenwerkt met de stedelijke regio’s. Er komt een matchingsregeling met regio’s waarmee overal in Nederland culturele innovatie gestimuleerd worden. Het Rijk in samenwerking met de regio investeren in jonge initiatieven, die zo hun dromen tot werkelijkheid kunnen brengen.

Toetsingscriteria voor culturele instellingen

De plannen van culturele instellingen worden aan de hand van diverse criteria beoordeeld. De doorslaggevende factoren zijn voornamelijk de (inter)nationale kwaliteit en eerlijke beloning. Verder is de aansluiting op het publiek (publieksbereik), educatie en participatie van belang en tot slot wordt er rekening gehouden met de geografische spreiding

Het bevorderen van educatie en participatie door culturele instellingen is essentieel. Tot slot wordt er ook rekening gehouden met de geografische spreiding.

Subsidie aanvragen voor uw culturele project of organisatie?

Culturele instellingen kunnen na vaststelling van de definitieve Subsidieregeling Culturele Basisinfrastructuur 2021-2024, een aanvraag indienen t/m 31 januari 2020 voor de gehele periode (2021-2024). Naast de subsidiemogelijkheden via de Culturele Basisinfrastructuur kunnen vaak ook andere mogelijkheden worden benut via provinciale en lokale subsidieregelingen en via vermogensfondsen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten