Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

WBSO innovatiesubsidie

Het doel van de WBSO is het bevorderen van innovatie (speur- en ontwikkelingswerk) in het bedrijfsleven door middel van een tegemoetkoming in de R&D-kosten, bestaande uit: loonkosten, overige kosten en uitgaven. In de praktijk betekent dit dat u minder loonheffing afdraagt en bespaart op de R&D-kosten. Zelfstandigen die in het desbetreffende kalenderjaar minimaal 500 uur besteden aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O), komen in aanmerking voor de S&O-aftrek.

In 2021 worden de percentages van de WBSO opgehoogd waardoor bedrijven een extra voordeel ontvangen op de R&D (loon)kosten.

wbso

WBSO criteria en projecttypen

Om een activiteit in aanmerking te laten komen voor de WBSO, zal er sprake moeten zijn van een voor uw organisatie technisch nieuwe ontwikkeling. Dit houdt in dat de ontwikkeling gepaard gaat met bepaalde onzekerheden en faalrisico`s. De WBSO kent een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting; dit betekent dat de inhoudelijke projectuitvoering mag afwijken van de oorspronkelijke planning. Het verloop van een innovatietraject is immers moeilijk te voorspellen!

In 2021 ondersteunt de WBSO twee verschillende soorten projecten:

 • Ontwikkelingsproject (producten, processen of programmatuur);
 • Technisch wetenschappelijk onderzoek.

Ontwikkelingsproject binnen de WBSO

De WBSO ondersteunt ontwikkelingen die voor de aanvrager technisch nieuw zijn. Het kan gaan om de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) producten, productieprocessen en programmatuur. Voor producten en productieprocessen geldt dat het om tastbare, fysieke zaken moet gaan. De ontwikkeling van een dienst komt niet in aanmerking voor de WBSO.

Binnen de context van technisch nieuwe programmatuur in de WBSO gaat het altijd om technische uitdagingen op het gebied van informatietechnologie. De werkzaamheden moeten zijn gericht op het daadwerkelijk oplossen van (programmeer)technische knelpunten door de aanvrager.

Technisch Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoeksprojecten waarmee nieuwe technische kennis wordt gegenereerd kunnen onder bepaalde voorwaarden als technisch-wetenschappelijk onderzoek worden aangemerkt. Van belang daarbij is dat het onderzoek technisch van aard is, dus betrekking heeft op gebieden zoals fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie en informatie- en communicatietechnologie. Het betreft wetenschappelijk onderzoek; het doel van het onderzoek moet zijn een verklaring voor een verschijnsel te zoeken, welke niet is te geven op basis van algemeen toegankelijke kennis.

WBSO percentages en bedragen

In 2020 bedraagt de aftrek voor ondernemingen 40% (voor starters 50%) van de eerste € 350.000 aan S&O-loonkosten. Voor de resterende S&O-loonkosten bedraagt dit percentage 16%. De eerste twee jaren dat bedrijven gebruikmaken van de WBSO wordt er gerekend met een standaard-uurloon van € 29. In de jaren daarna rekent men met het gemiddelde uurloon van de S&O-medewerkers. Het voordeel wordt berekend door het uurloon te vermenigvuldigen met het aantal uren en dit bedrag vervolgens te vermenigvuldigen met het geldende percentage. Dit is het bedrag dat in mindering kan worden gebracht op de loonheffingen.

Zelfstandigen hebben in 2021 recht op een S&O-aftrek van € 12.980. Dit is een standaardbedrag. Startende zelfstandigen hebben recht op een aanvullende aftrek van € 6.494.

Het beschikbare budget voor de S&O-afdrachtsvermindering in 2020 bedraagt € 1.438 miljoen.

Andere voordelen van de WBSO

De voornaamste reden om de WBSO aan te vragen is vanzelfsprekend de directe besparing die u realiseert op de R&D-kosten. De WBSO heeft echter nog twee andere voordelen:

 1. Toegang tot de Innovatiebox: Ten eerste kunnen bedrijven die beschikken over een WBSO-beschikking (toekenning) gebruikmaken van de Innovatiebox. Via de Innovatiebox komen zij in aanmerking voor een verlaagde winstbelasting van 7%.
 2. Vergroting van de subsidiekansen: bedrijven die gebruikmaken van de WBSO kunnen aan de hand van de WBSO-beschikking eenvoudiger gebruikmaken van andere innovatiesubsidies, zoals de MIT-regeling. De achterliggende reden is dat de WBSO-beschikking door beoordelaars wordt gezien als een bevestiging van de technische innovativiteit binnen uw bedrijf.

Subsidiebureau Nederland heeft ruime ervaring met het opstellen van WBSO-aanvragen en het beantwoorden van vragenbrieven van de subsidieverstrekker.

Administratieve verplichtingen WBSO

Het benutten van de WBSO gaat gepaard met bepaalde administratieve verplichtingen. Aanvragers moeten een projectadministratie en een urenadministratie bijhouden. Op deze pagina leest u meer over deze verplichtingen en de wijze waarop Subsidiebureau Nederland u hierbij kan ondersteunen.

Meer informatie of direct de WBSO aanvragen?

U kunt de WBSO aanvragen via het WBSO aanvraagportaal. Daarvoor dient u te beschikken over eHerkenning, tenzij u de aanvraag door een intermediair zoals Subsidiebureau Nederland laat verzorgen. In dat geval heeft u geen eigen eHerkenning nodig omdat wij beschikken over de vereiste certificering.

Neem contact met ons op, zodat wij uw project kunnen onderzoeken op de mogelijkheden binnen de WBSO-regeling én andere innovatieregelingen. Dat kan zowel telefonisch (085 – 303 17 23) of per e-mail.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten