Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

WBSO wijzigingen in 2022

Geplaatst op oktober 18th, 2021 by Subsidiebureau Nederland

Het kabinet heeft een aantal wijzigingen bekendgemaakt voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) in kalenderjaar 2022. De WBSO-parameters worden teruggeschroefd naar het niveau van voor de COVID-19 crisis en de systematiek wordt vereenvoudigd.

Bijstelling WBSO percentages en budget

In 2021 werden de WBSO-tarieven verhoogd, met als doel de hoeveelheid speur- en ontwikkelingswerk op peil te houden tijdens de COVID-19 crisis. Het kabinet ziet geen aanleiding voor een verlenging van deze crisismaatregel. In lijn met het kabinetsbeleid om te streven naar stabiele WBSO-parameters op de middellange termijn, wordt daarom voorgesteld de parameters weer vast te stellen op het niveau van vóór de crisismaatregel.

De WBSO-parameters voor 2022 komen er daarmee als volgt uit te zien:

 • Tarief eerste schijf 32%;
 • Tarief eerste schijf starters 40%;
 • Grens eerste schijf € 350.000 R&D-(loon)kosten;
 • Tarief tweede schijf 16%.

Het WBSO budget voor 2022 wordt vastgesteld op € 1336 miljoen. Als gevolg van onderuitputtingen in de voorgaande jaren is er sprake van een reserve van € 62 miljoen, echter hoeft daar naar verwachting geen beroep op te worden gedaan.

Vereenvoudiging WBSO systematiek

In de in 2019 gepubliceerde WBSO-evaluatie is aanbevolen om de systematiek van indienen en toekennen van een S&O-aanvraag te vereenvoudigen en te verkorten. Naar aanleiding van deze aanbeveling zijn in 2020 al enkele wijzigingen in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) doorgevoerd.

Om de aanvraagsystematiek verder te vereenvoudigen, stelt het kabinet voor om vanaf 2022 toe te staan dat in het geval meer dan één S&O-verklaring wordt aangevraagd en afgegeven, de periodes waarop S&O-verklaringen zien elkaar kunnen overlappen. Daarmee wordt toegestaan dat een ondernemer vanaf 1 januari 2022 steeds (maximaal 4 keer per jaar) een nieuwe S&O-aanvraag kan indienen die de eerstvolgende kalendermaand start, ook wanneer die kalendermaand al in een eerdere S&O-verklaring is opgenomen. Hierdoor kunnen ondernemers beter inspelen op onverwachte gebeurtenissen die impact hebben op de uitvoering van S&O-projecten.

Verder wil het kabinet alle S&O-verklaringen voortaan betrekking laten hebben op alle resterende kalendermaanden van een kalenderjaar. Hierdoor hoeft in de mededeling (na afloop van het kalenderjaar) geen onderscheid gemaakt te worden tussen uren, kosten en uitgaven die betrekking hebben op de verschillende S&O-verklaringen, maar kan worden volstaan met een jaartotaal.

WBSO 2022 aanvragen?

Wilt u de WBSO innovatiesubsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op. Voorafgaand aan het aanvraagtraject voeren wij een vrijblijvende subsidiescan uit.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten