Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

WBSO werkwijze

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een zeer interessante regelingen voor ondernemers die zich bezighouden met de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur. Wij hebben veelvuldig artikels gepubliceerd over de inhoud van de regeling en hoe deze kan worden benut. In dit artikel informeren wij u over de WBSO werkwijze, waarbij wij ingaan op het flexibele aanvraagregime en de administratieve verplichtingen welke gepaard gaan met de WBSO .

WBSO werkwijze

WBSO werkwijze – het aanvraagregime

De WBSO en RDA worden gelijktijdig aangevraagd. Inhoudingsplichtige ondernemers met personeel in dienst vragen voorafgaand aan de werkzaamheden WBSO-uren (S&O-uren genoemd) aan. Er moet een volle kalendermaand zitten tussen het moment van aanvragen en de daadwerkelijke benutting van uren. Wanneer de ondernemer in de maand januari wil starten met het besteden van uren, dan moet de aanvraag uiterlijk op 30 november zijn ingediend. Inhoudingsplichtige ondernemers vragen de regelingen aan voor een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden. Zelfstandigen kunnen t/m 30 september van het kalenderjaar een aanvraag indienen en zij maken vanaf het moment van indienen gebruik van de subsidieregelingen (mits de aanvraag wordt goedgekeurd).

WBSO werkwijze – administratieve verplichtingen

De WBSO-administratie moet voldoen aan verschillende voorwaarden. In de basis bestaat de WBSO-administratie uit een technisch dossier, waaruit de voortgang van het innovatieproject is op te maken, en een S&O-urenadministratie. In de urenadministratie staat de bestede/gerealiseerde S&O-uren vermeld, per medewerker op dagniveau. Lees meer over de administratieve verplichtingen van de WBSO.

Administratieve ondersteuning Subsidiebureau Nederland

Subsidiebureau Nederland onderscheidt zich ten opzichte van andere subsidieadviseurs door ondersteuning te bieden gedurende het gehele subsidieproject. Wij verzorgen het subsidieonderzoek, stellen de subsidieaanvraag op en zijn betrokken tijdens de uitvoering van het project. Voorafgaand aan de WBSO-aanvraag informeren wij u uitvoerig over de WBSO werkwijzen. Na de toekenning van de WBSO komen wij periodiek bij u langs om de WBSO-administratie te controleren. Op die manier bent u ervan verzekerd dat u bent voorbereid op een eventuele controle van de subsidieverstrekker.

Wilt u de WBSO aanvragen voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan, zodat wij de haalbaarheid van een WBSO-aanvraag voor u kunnen toetsen.

Subsidiebureau Nederland heeft veel ervaring met het opstellen van WBSO-aanvragen.

 

Neem contact op

Direct regelen

Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
Maximaal 7mb


Sluiten