Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

WBSO aanvragen voor 2024

Het doel van de WBSO is het bevorderen van innovatie (speur- en ontwikkelingswerk) in het bedrijfsleven door middel van een tegemoetkoming in de R&D-kosten, bestaande uit: loonkosten, overige kosten en uitgaven. In de praktijk betekent dit dat organisaties die WBSO aanvragen minder loonheffing afdragen en besparen op de R&D-kosten. Zelfstandigen die in het desbetreffende kalenderjaar minimaal 500 uur besteden aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O), komen in aanmerking voor de S&O-aftrek en besparen zodoende op de Inkomstenbelasting.

WBSO criteria en projecttypen

Om een activiteit in aanmerking te laten komen voor de WBSO, zal er sprake moeten zijn van een voor uw organisatie technisch nieuwe ontwikkeling. Dit houdt in dat de ontwikkeling gepaard gaat met bepaalde onzekerheden en faalrisico`s. De WBSO kent een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting; dit betekent dat de inhoudelijke projectuitvoering mag afwijken van de oorspronkelijke planning. Het verloop van een innovatietraject is immers moeilijk te voorspellen!

wbso aanvragen

Voor het jaar 2024 kunnen ondernemers de WBSO aanvragen voor twee type projecten:

 • Ontwikkelingsproject (producten, processen of programmatuur);
 • Technisch wetenschappelijk onderzoek.

WBSO percentages en bedragen

In 2024 bedraagt de aftrek voor ondernemingen 32% (voor starters 40%) van de eerste € 350.000 aan S&O-loonkosten. Voor de resterende S&O-loonkosten bedraagt dit percentage 16%. De eerste twee jaren dat bedrijven gebruikmaken van de WBSO wordt er gerekend met een standaard-uurloon van €29. In de jaren daarna rekent men met het gemiddelde uurloon van de S&O-medewerkers. Het voordeel wordt berekend door het uurloon te vermenigvuldigen met het aantal uren en dit bedrag vervolgens te vermenigvuldigen met het geldende percentage. Dit is het bedrag dat in mindering kan worden gebracht op de loonheffingen.

Zelfstandigen hebben in 2024 recht op een S&O-aftrek van € 15.551. Dit is een standaardbedrag. Startende zelfstandigen hebben recht op een aanvullende aftrek van € 7.781.

Het beschikbare budget voor de S&O-afdrachtsvermindering in 2024 bedraagt € 1.446 miljoen.

Wanneer WBSO aanvragen?

Dankzij het flexibele aanvraagregime kunnen ondernemers gedurende het hele jaar de WBSO aanvragen. Ondernemingen met personeel op de loonlijst (S&O-inhoudingsplichtigen) kunnen een dag voor de start van de aanvraagperiode een WBSO-aanvraag indienen. Wanneer de aanvrager op 1 februari wil starten met de WBSO, dan moet de aanvraag uiterlijk op 31 januari zijn ingediend. Voor zelfstandigen zonder personeel start de aanvraagperiode vanaf de datum dat de aanvraag is ingediend, tot het einde van het kalenderjaar.

De uiterste indientermijnen voor de WBSO in 2024 zijn:

 • Voor inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen (bedrijven met personeel op de loonlijst) geldt dat indien de aanvraag betrekking heeft op een periode die ingaat op 1 januari van een kalenderjaar, de aanvraag uiterlijk ingediend wordt op 20 december van het daaraan voorafgaande kalenderjaar.
 • Voor belastingplichtigen (zelfstandigen) geldt dat tot en met uiterlijk 30 september van het betreffende kalenderjaar een WBSO-aanvraag ingediend kan worden voor eigen S&O-werkzaamheden.

Subsidiebureau Nederland heeft ruime ervaring met het opstellen van WBSO-aanvragen en het beantwoorden van vragenbrieven van de subsidieverstrekker.

Andere voordelen van de WBSO

De voornaamste reden om de WBSO aan te vragen is vanzelfsprekend de directe besparing die u realiseert op de R&D-kosten. De WBSO heeft echter nog andere voordelen:

 1. Toegang tot de Innovatiebox: Ten eerste kunnen bedrijven die beschikken over een WBSO-beschikking (toekenning) gebruikmaken van de Innovatiebox. Via de Innovatiebox komen zij in aanmerking voor een verlaagde winstbelasting van 7%.
 2. Vergroting van de subsidiekansen: bedrijven die gebruikmaken van de WBSO kunnen aan de hand van de WBSO-beschikking eenvoudiger gebruikmaken van andere innovatiesubsidies, zoals de MIT-regeling. De achterliggende reden is dat de WBSO-beschikking door beoordelaars wordt gezien als een bevestiging van de technische innovativiteit binnen uw bedrijf.
 3. De WBSO zet aan tot projectmatig en gestructureerd werken.

Administratieve verplichtingen WBSO

Het benutten van de WBSO gaat gepaard met bepaalde administratieve verplichtingen. Aanvragers moeten een projectadministratie en een urenadministratie bijhouden. Op deze pagina leest u meer over deze verplichtingen en de wijze waarop Subsidiebureau Nederland u hierbij kan ondersteunen.

Wilt u WBSO aanvragen?

Subsidiebureau Nederland heeft ruime ervaring met het opstellen van WBSO aanvragen voor zowel innovatieve start-ups (lees meer over start-up subsidie) als gevestigde ondernemingen. Wilt u een WBSO aanvraag laten opstellen? Neem dan contact met ons op. Dat kan zowel telefonisch (085 – 303 17 23) of per e-mail.

Indien u twijfelt of de WBSO interessant is voor uw organisatie dan kunnen wij een vrijblijvende subsidiescan voor u uitvoeren.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten