Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

WBSO 2015

Geplaatst op november 25th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

WBSO 2015Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Het doel van de WBSO is het bevorderen van innovatie (speur- en ontwikkelingswerk) in het bedrijfsleven door middel van een tegemoetkoming in de loonkosten. De tegemoetkoming wordt op de volgende manier geregeld:

 1. Een tegemoetkoming in de loonkosten die gemoeid zijn met S&O in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing.
 2. Een aftrek S&O voor zelfstandige ondernemers.
 3. Een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen.

Wijzigingen WBSO 2015

Het kabinet heeft besloten om per 2015 contractonderzoek voor publieke kennisinstellingen uit de WBSO te halen. Daardoor wordt de WBSO uitsluitend gericht op private partijen en moet zij beter aansluiten op datgene waarvoor zij is bedoeld: het stimuleren van zelfstandig speur- en ontwikkelingswerk door private partijen.

De S&O-afdrachtvermindering bedraagt in 2015 35% over de eerste € 250.000 van de totale S&O-loonsom per kalenderjaar en 14% van de resterende S&O-loonsom. Voor technostarters bedraagt het percentage 50%. De bijdrage per onderneming dan wel per fiscale eenheid is maximaal € 14.000.000 per jaar.

De aftrek voor zelfstandigen bedraagt in 2014 € 12.310. Zelfstandigen die als starter worden aangemerkt, komen in aanmerking voor een extra aftrek S&O. In 2014 bedraagt deze extra aftrek € 6.157. De bedragen voor de zelfstandigenaftrek inclusief de extra aftrek voor starters zullen nog worden geïndexeerd.

Het budget voor de WBSO 2015 bedraagt € 794 miljoen. -WBSO 2015

RDA 2015 – WBSO 2015

Met de RDA kunnen aan R&D-gerelateerde investeringen in bedrijfsmiddelen en de bijbehorende exploitatiekosten in mindering worden gebracht op de fiscale winst. Hierbij kunt u denken aan investeringen in machines, materialen of uitbestede kosten zoals de bouw van een prototype.

De RDA blijft in 2015 ongewijzigd. Het budget voor de RDA bedraagt € 238 miljoen. -WBSO 2015

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op om de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten