Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

VVE subsidie

In Nederland bestaan er ongeveer 125.000 Verenigingen van Eigenaren (VVE’s), die maar liefst 1.2 miljoen appartementseigenaren vertegenwoordigen. Deze VVE’s nemen een groot deel van het Nederlandse gebouwgebonden energieverbruik voor hun rekening. De overheid vindt het belangrijk dat er stappen worden gezet waardoor het energieverbruik wordt teruggedrongen. Vandaar dat er VVE subsidie wordt verstrekt aan VVE’s die energiebesparende maatregelen treffen.

VVE subsidieSubsidiabele kosten

VVE’s kunnen subsidie ontvangen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het aanbrengen van isolerend glas, het isoleren van het dak/vloer/gevel, isolerende deuren, energiezuinige ventilatiesystemen en douches met warmteterugwinning. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten appartementseigenaren minimaal twee maatregelen nemen, bijvoorbeeld het laten aanbrengen van spouwmuurisolatie en hoogrendementsglas of vloer- en gevelisolatie. Daarnaast wordt er VVE subsidie verstrekt voor meerjarenonderhoudsplannen, energieadvies en procesbegeleiding.

Budget VVE subsidie

Voor Verenigingen van Eigenaren is er voor 2023-2027 in totaal € 58,5 miljoen gereserveerd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Hiervan is € 10 miljoen gereserveerd voor oplaadpuntenadviezen en € 48,5 miljoen voor het overige.

Per koopwoning in een VVE kan er maximaal € 20.000 VVE subsidie worden aangevraagd. Het betreft de gemiddelde subsidie per woning in het gebouw. De hoogte van de subsidie hangt af van het type activiteit (energieadvies, procesbegeleiding, meerjarenonderhoudsplan en/of het uitvoeren van maatregelen) en, indien van toepassing, de omvang van de energiebesparende maatregelen welke worden getroffen.

Subsidie aanvragen?

Wilt u VVE subsidie aanvragen voor uw VVE? Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de subsidiemogelijkheden en het verzorgen van het subsidieaanvraagtraject. Wij hebben de VVE subsidie succesvol aangevraagd voor meerdere VVE’s in Nederland. Neem contact met ons op voor meer informatie, of voor het in gang zetten van het subsidietraject.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten