Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Vier redenen om de WBSO aan te vragen

Geplaatst op juni 13th, 2019 by Subsidiebureau Nederland

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is bedoeld voor bedrijven die onder eigen regie nieuwe producten, technische productieprocessen of programmatuur ontwikkelen. Via de WBSO bespaart u op de R&D-kosten, maar het benutten van de WBSO levert meer op dan alleen deze kostenbesparing. In dit artikel leest u over de vier voornaamste redenen om de WBSO innovatiesubsidie aan te vragen.

1. Besparen op de kosten van research & development

4 redenen om van de wbso gebruik te maken2Het benutten van de WBSO-regeling leidt allereerst tot een besparing op de kosten van research & development, ook wel speur- en ontwikkelingswerk genoemd. Met name wanneer een R&D-traject veel tijd in beslag neemt en daarvoor dure arbeidskrachten worden ingezet, is het zeer interessant om de WBSO aan te vragen. Meer over de voorwaarden van de regeling, de besparing die het precies oplevert en de wijze van aanvragen, lees u op onze WBSO-pagina.

2. WBSO koppeling met de Innovatiebox

De Innovatiebox is een regeling die leidt tot een verlaagde winstbelasting voor winst uit innovatie. Hiervoor geldt een Vpb-tarief van 9% (vanaf 2021). Vpb-plichtige organisaties kunnen toegang krijgen tot de Innovatiebox via een patent/octrooi of via een WBSO-beschikking. Kortom: de WBSO maakt het prototype ontwikkelingstraject interessanter en dankzij de koppeling met de Innovatiebox bespaart u ook tijdens de exploitatiefase.

3. WBSO vergroot overige subsidie en financieringsmogelijkheden

Bedrijven die een WBSO-beschikking (een WBSO toekenning) hebben ontvangen, komen gemakkelijker in aanmerking voor overige innovatiesubsidies. Dat komt doordat de WBSO in toenemende mate wordt beschouwd als een eerste toetsing van innovativiteit. Hierbij plaatsen we de kanttekening dat binnen de WBSO hoofdzakelijk wordt getoetst aan de hand van het kennisniveau van de eigen organisatie; het te ontwikkelen product moet technisch nieuw zijn voor de aanvrager en de ontwikkeling dient gepaard te gaan met technische uitdagingen/knelpunten. Terwijl bij andere innovatiesubsidies, zoals de MIT-regeling, de algemene stand der techniek en focus van de desbetreffende topsector voor een groot deel bepalend is.

Daarnaast merken wij dat bedrijven met een WBSO-beschikking eenvoudiger in aanmerking komen voor bancaire financiering en overige financieringen. Overigens kan het vergroten van het inzicht in de relevante subsidieregelingen ook een positief effect hebben op de financieringsmogelijkheden.

4. De WBSO zet aan tot projectmatig en gestructureerd werken

Tot slot kan het gebruikmaken van de WBSO organisatorische/procesmatige voordelen opleveren. Bedrijven die van de WBSO gebruik willen maken dienen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden uren aan te vragen op projectniveau. Dat kan een bestaand intern project zijn, of een geheel nieuw geformuleerd project. Het projectmatig werken en de verplichting tot het bijhouden van een WBSO-administratie, werkt structuur en overzicht in de hand. Aangezien de administratieve druk t.o.v. andere subsidieregelingen relatief laag is, levert deze verplichting eerder voordelen op dan nadelen. Bovendien kan Subsidiebureau Nederland u ondersteunen bij het opzetten van een projectadministratie.

Subsidiebureau Nederland: specialist in WBSO aanvragen

De afgelopen jaren heeft Subsidiebureau Nederland voor vele bedrijven de WBSO succesvol aangevraagd. Bedrijven die Subsidiebureau Nederland inschakelen voor de WBSO worden niet alleen ontzorgd tijdens het aanvraagtraject, ook nadien ontvangen zij ondersteuning. Onder andere bij het inrichten van de projectadministratie en periodiek wordt een preventieve controle uitgevoerd. Wilt u de WBSO aanvragen? Het gehele WBSO-traject kan op basis van no-cure, no-pay worden verzorgd.

WBSO aanvragen?

Wilt u de mogelijkheden met betrekking tot de WBSO door ons laten onderzoeken, of wilt u dat wij direct WBSO-subsidie voor uw bedrijf aanvragen? Neem dan snel contact met ons op.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten