Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Verbod op asbestdaken

Geplaatst op maart 20th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind, waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen en er een gezondheidsrisico ontstaat. Via subsidieregelingen en fiscale regelingen kunt u een aanzienlijk deel van de saneringskosten gecompenseerd krijgen.

Het verbod op asbestdaken

verbod op asbestdakenWie na 2024 nog een asbestdak heeft moet dit verwijderen. Gemeenten kunnen eigenaren met een boete (dwangsom) dwingen om het asbestdak te verwijderen. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Bijvoorbeeld golfplaten en dakleien.

Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee nemen bij een sanering. In het bijzonder vanwege de subsidie en fiscale voordelen.

Subsidie en fiscaal voordeel

Voor de verwijdering van asbestdaken komt per 1 januari 2016 een sectoroverstijgende subsidieregeling. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gemeld bij de aankondiging van het dakenverbod. Het is nog niet bekend hoe deze regeling precies wordt uitgewerkt.

Op dit moment kunnen eigenaren van een (voormalig) agrarisch bouwblok al gebruikmaken van de subsidieregeling ‘asbest eraf zonnepanelen erop’, welke op 1 juli 2013 is opengesteld. In aanmerking voor subsidie komen de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest bij (voormalig) agrarische bedrijven. De subsidie bedraagt €4,50- per m2 gesaneerd asbestdak, hetgeen ongeveer 50% is van de kosten voor het verwijderen en afvoeren van asbest. In totaal kan per aanvrager maximaal € 15.000 subsidie verstrekt worden.

Om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling ‘asbest eraf zonnepanelen erop’ moet de asbestsanering gepaard gaan met het plaatsen van zonnepanelen op een dak binnen hetzelfde bouwblok. De zonne-installatie heeft minimaal 5 kW piek geïnstalleerd vermogen. Het minimumoppervlak te saneren asbestdak bedraagt 250 m2.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 september 2015, zolang het maximale provinciale budget niet is bereikt. Het totale budget dat door het ministerie van Infrastructuur en Milieu beschikbaar is gesteld bedraagt € 20 miljoen.

De subsidie vanuit de subsidieregeling ‘asbest eraf zonnepanelen erop’ komt bovenop een aantal fiscale faciliteiten voor investeringen in het vervangen van asbesthoudende daken en zonnepanelen. Via deze fiscale faciliteiten kan een gemiddeld netto-voordeel gerealiseerd worden van 10 tot 15 procent ten opzichte van het investeringsbedrag.

Aanvraagtraject uitbesteden?

Wij kunnen het totale aanvraagtraject op basis van ‘no-cure, no-pay’ verzorgen. Neem contact met ons op voor meer informatie over deze regelingen en ons speciale actietarief.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten