Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Veel subsidie voor hernieuwbare energieprojecten

Geplaatst op mei 31st, 2017 by Subsidiebureau Nederland

RVO heeft een budgetoverzicht gepubliceerd met de stand van zaken per 24 mei 2017 voor de subsidieregeling Hernieuwbare energieprojecten, onderdeel van de Topsector Energieregelingen (TSE). Van het totaal beschikbare budget, dat € 50.000.000 bedraagt, is op dit moment nog € 40.352.736 beschikbaar. Er is nog geen subsidie toegekend. In totaal is er voor een bedrag van € 9.647.264 aan subsidieaanvragen in behandeling. Dit betekent dat er nog veel subsidie voor hernieuwbare energieprojecten beschikbaar is.

Subsidie Hernieuwbare Energieprojecten

Vanuit de Subsidie voor Hernieuwbare Energieprojecten, onderdeel van de Topsector Energie, wordt subsidie verstrekt aan samenwerkingsverbanden die uitvoering geven aan innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2030. Het project kan bestaan uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, een energiedemonstratieproject of een combinatie hiervan.

Subsidie voor hernieuwbare energieprojecten kan worden verstrekt aan projecten die binnen de doelstelling van de regeling passen. Dit zijn projecten die:

 • de productie van hernieuwbare energie middels technieken, zoals genoemd in de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie (de SDE+ aanwijsregeling) goedkoper maken;
 • duurzame energieopwekking en opslag combineren;
 • duurzame energieopwekking en slimme regeling (smart grids) combineren op decentraal niveau;
 • duurzame energie-opties betreffen die niet in de SDE+ zitten en waarop door innovatie additionele productie haalbaar kan zijn. Dit betreft de opties zonnewarmte, kleinschalige (<15 kWp) of niet aan het net gekoppelde zon PV-systemen, ondiepe bodemenergie (<500m) en buitenluchtwarmte.

Neem contact met ons op

Wilt u de subsidie voor hernieuwbare energieprojecten aanvragen? Vanwege de strikte voorwaarden en criteria waaraan een project moet voldoen, adviseren wij om ruim van tevoren, tijdens projectinitiatie, contact met ons op te nemen. Dat kan via de contactpagina of door het onderstaande contactformulier in te vullen.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten