Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Topsectoren Subsidie

Nederland staat op het gebied van handel en industrie aan de wereldtop. We verdienen veel van ons geld in het buitenland, maar onze toppositie is niet vanzelfsprekend. We zullen concurrerend moeten blijven. Alleen dan is duurzame economische groei mogelijk. Dat doen we door te investeren in de tien sectoren waarin we wereldwijd toonaangevend zijn: de topsectoren.

De kracht de topsectoren

Nederland moet concurrerend blijven om onze internationale toppositie te behouden. Tegelijk vragen maatschappelijke vraagstukken, zoals de toenemende vergrijzing en de overgang naar schone energie en duurzaam voedsel, vragen om creatieve oplossingen. Daarvoor heeft Nederland nieuwe producten, slimme productketens en nieuwe vaardigheden nodig. In tien topsectoren werken bedrijven, onderzoekers, overheden en maatschappelijke organisaties aan een gemeenschappelijk doel om te blijven innoveren met goed opgeleide mensen. Dit doen zij vanuit hun talent, expertise en belang. De kracht van de topsectorenaanpak zit niet alleen in de samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en overheden binnen de verschillende topsectoren. Ook de kruisbestuivingen tussen topsectoren hebben aantoonbaar meerwaarde. Zo wordt er samengewerkt om de beste producten en diensten te realiseren (innovatie), talenten aan te trekken (human capital) en de sectoren goed internationaal te positioneren (Holland trade).

Topsectoren subsidie

Nieuwe uitvindingen, producten, diensten en concepten vragen om ondernemers met lef en pioniersgeest, die niet bang zijn om hun nek uit te steken. Ondernemerschap is daarom een speerpunt voor alle topsectoren. Daarvoor is voldoende ruimte en financiering nodig. Het rondkrijgen van de benodigde financiering is niet vanzelfsprekend. Het is van belang dat ondernemers gebruik kunnen maken van regelingen, die innovatie en ondernemerschap bevorderen. Daarom verstrekt de overheid subsidies, fiscale voordelen, kredieten en garanties aan ondernemers die een bijdrage leveren aan het behalen van de geformuleerde doelen van de desbetreffende topsector. We onderscheiden de volgende topsectoren:

 • Topsector Agri & Food

De topsector Agri & Food omvat alles rond voedsel, zowel de primaire productie als het bewerken, verwerken, vermarkten en de distributie ervan. Om zowel maatschappelijke als economische kansen te benutten, stimuleert de topsector Agri & Food de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties. Het gaat niet alleen om productie van duurzame en hoogwaardige voeding, maar ook om duurzame voedselketens waarin mens dier en natuur centraal staan.

 • Topsector Chemie

Nederland heeft een sterke chemische sector en wil een leidende rol spelen in de overgang naar groene en duurzame chemie. De chemische industrie maakt en bewerkt producten door de chemische samenstelling van bestaande stoffen te veranderen. Net als andere sectoren heeft de chemische industrie te maken met schaarsheid van grondstoffen.

 • Topsector Creatieve Industrie

De topsector Creatieve Industrie is de meest dynamische topsector van de Nederlandse economie. De creatieve sectoren architectuur, mode, gaming, design, en media en entertainment zijn een aanjager van innovatie in andere sectoren. Ook leveren ze creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op gebieden als zorg, veiligheid en energie.

 • Topsector Energie

De topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Internationalisering van de energiemarkt en CO2-reductie zijn belangrijke thema’s. Doelstellingen zijn het verlagen van de kosten van de CO2-uitstoot, het ontwikkelen van hernieuwbare energiebronnen en het slimmer benutten daarvan.

 • Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM)

De Nederlandse hightechsector is een sterk internationaal georiënteerde, kennisintensieve sector, waar veel onderzoek plaatsvindt en hoogwaardige producten en diensten worden ontwikkeld. De sector speelt een essentiële rol in het bedenken en realiseren van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit, gezondheid, duurzame energie, veiligheid en klimaatverandering.

 • Topsector ICT

ICT is erkend als een van de tien topsectoren in Nederland omdat het onmisbaar is in elke branche en cruciaal voor de voortdurende economische groei, mede dankzij de snelle ontwikkelingen in digitalisering. De missie van deze topsector is het bevorderen van innovaties binnen ICT door het stimuleren van samenwerking en kennisdeling tussen het bedrijfsleven, overheidsinstellingen en kenniscentra, wat bijdraagt aan het versterken van de internationale positie van Nederland op het gebied van digitale innovatie.

 • Topsector Logistiek

De topsector Logistiek staat voor de uitdaging om de verwachte groei van goederenstromen duurzaam in te richten. Logistiek wil bijdragen aan een betere bereikbaarheid en minder uitstoot van CO2. De focus van het topteam Logistiek ligt op de internationale concurrentiepositie van Nederland en daarmee op internationale logistiek, supply chain-regie en de bijdrage van logistiek aan het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven.

 • Topsector Life Sciences & Health

De topsector Life Sciences & Health omvat het brede terrein van medische technologie , (bio)farmacie, regeneratieve geneeskunde en gezondheidsinfrastructuur. De sector draagt bij aan de kwaliteit van gezondheid van mens en dier en zoekt oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De grootste uitdaging van de topsector Life Sciences & Health is om de kwaliteit van leven te vergroten en te zorgen voor toegankelijke, betaalbare zorg.

 • Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

De topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen omvat alle plantaardige ketens in het tuinbouwcomplex. De topsector is een brede sector met deelsectoren die lopen van groenten, fruit en bomen tot aan bloemen en bollen. Uitgangsmaterialen zijn producten, zoals pootgoed, plantgoed en zaaizaad. Daaronder vallen bedrijven in verwerking, toelevering, handel en distributie.

 • Topsector Water

De topsector Water telt drie clusters: Water-, Delta- en Maritieme technologie. De sector houdt zich bezig met onder meer de bescherming van land, het halen van energie uit water en technologieën voor waterhergebruik. De sector richt zich ook op technologische ontwikkelingen in de scheepvaart en zorgt voor innovatie en veiligheid in de maritieme sector.

Bron: Topsectoren.nl

Meer informatie over topsectoren subsidie?

Benieuwd of uw organisatie in aanmerking komt voor topsectoren subsidie? Subsidiebureau Nederland onderzoekt in hoeverre uw activiteiten aansluiten op het topsectorenbeleid. Vervolgens brengen wij de subsidiekansen in kaart en verzorgen wij het subsidieaanvraagtraject. Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 085 – 303 17 23 , per e-mail of vul het onderstaande contactformulier in.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten