Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Berichten met een “sport” tag

Nieuwe SPUK-SGCS (sport, gezondheid, cultuur en sociale basis)

Posted on februari 21st, 2023 by Subsidiebureau Nederland

Er is een nieuwe Specifieke Uitkering (SPUK) voor gemeenten, de SPUK Sport en bewegen, Gezondheidsbevordering, Cultuurparticipatie en de Sociale basis 2023-2026 (SPUK-SGCS). Het doel van deze SPUK, ook wel de “brede SPUK” genoemd, is om gezonder leven, sporten en bewegen en deelnemen aan cultuur te stimuleren. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil hiermee […]

Sportimpuls subsidie

Posted on november 26th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

Sportimpuls heeft als doel mensen te activeren die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten. Sportimpuls stimuleert dat zij gebruik kunnen maken van een vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat en voldoen aan een hogere en structurele fysieke sport- en beweegdeelname. De Sportimpuls geeft aanbieders van sport- en beweegactiviteiten […]

Subsidie Sport-impuls

Posted on februari 17th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

De subsidie Sport-impuls ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders bij de opstart van de uitvoering van hun lokale actieplannen. Die actieplannen zijn erop gericht via een uitgebreid en/of verbeterd sport- en beweegaanbod mensen te bereiken die (te) weinig sporten en bewegen. Ook het behoud van mensen die anders zouden stoppen met sporten en bewegen wordt beoogd. […]

Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
    Maximaal 7mb


    Sluiten