Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Berichten met een “platteland” tag

Update LEADER-regeling

Posted on september 24th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Op 3 februari 2015 werd het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020 (POP3) goedgekeurd door de Europese Commissie. Vervolgens stelden de provincies afzonderlijk de LEADER-regeling open voor een of meerdere plattelandsgebieden binnen hun provinciegrens. Twintig kandidaat LEADER-gebieden hebben een lokale ontwikkelstrategie (LOS) aangeboden. Het is nu aan de provincie om die visie goed te keuren en als […]

POP subsidie Noord Holland opengesteld

Posted on juli 7th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Uitvoeringsregeling POP subsidie Noord Holland 2013 opengesteld. Vanaf 5 juli 2014 kan subsidie worden aangevraagd voor de onderdelen Verbetering verkavelings- en infrastructuur (subsidieplafond: € 25.000), Hernieuwbare energie (subsidieplafond € 400.000) en Instandhouding landelijk erfgoed (subsidieplafond € 400.000). Het Plattelandontwikkelingsprogramma 2007-2013 (afgekort POP2) is de invulling van de mogelijkheden die […]

Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
    Maximaal 7mb


    Sluiten