Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Berichten met een “non-profit” tag

Bekendmaking subsidiebudgetten 2022

Posted on november 20th, 2021 by Subsidiebureau Nederland

Provincie Zuid-Holland heeft als een van de eerste provincies de subsidiebudgetten voor 2022 bekendgemaakt. De komende weken maken ook de overige elf provincies bekend voor welke organisatieactiviteiten zij in 2022 subsidie kunnen verstrekken. Naast de provincies maken ook alle 352 gemeenten bekend welke activiteiten in 2022 op financiële ondersteuning kunnen rekenen. Tijdens Prinsjesdag heeft de […]

Subsidiekansen optimaal benutten?

Posted on april 24th, 2016 by Subsidiebureau Nederland

Organisaties slagen er om uiteenlopende redenen niet (of onvoldoende) in om subsidiekansen optimaal te benutten. In grote lijnen beschikt men over onvoldoende inzicht in de relevante subsidieregelingen, slaagt men er niet in om een kwalitatief sterke subsidieaanvraag op te stellen, of krijgt men naderhand te maken met een terugvordering door gebreken in de subsidieadministratie. Zonde, […]

Extra subsidie voor cultuur

Posted on juni 8th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft de uitgangspunten voor het cultuurbeleid in de periode 2017-2020 gepresenteerd. In de Kamerbrief ‘Ruimte voor cultuur’ kondigt ze aan ruim € 18 miljoen extra subsidie voor cultuur beschikbaar te stellen. Innovatie en samenwerking Net als in de landen om ons heen vinden er in Nederland grote veranderingen plaats […]

Nieuwe oproep Creative Europe in juli 2015

Posted on april 28th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Creative Europe richt zich op organisaties in de culturele en creatieve sector. Het project moet publieksactiviteiten bevatten en mag geen winstoogmerk hebben. In 2015 is er nog één deadline voor Europese samenwerkingsprojecten op 7 oktober. De officiële publicatie van de oproep wordt in juli van dit jaar verwacht. Er kunnen aanvragen worden ingediend voor kleinschalige […]

Duurzame energieopwekking en energiebesparing Overijssel

Posted on februari 6th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Met de regeling ‘Duurzame energieopwekking en energiebesparing’ subsidieert Provincie Overijssel investeringen gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing. In 2015 worden twee tenders opengesteld. Subsidiabele investeringen Binnen de regeling duurzame energie en energiebesparing Overijssel kan de provincie subsidie verstrekken voor investeringen, gericht op: Gebouwgebonden energiebesparing; Energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te weten bio-energie, geothermie, wind- of waterenergie; […]

Nieuw jaar, nieuwe (subsidie) kansen!

Posted on januari 9th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

De eerste week van het nieuwe jaar vloog voorbij. De hoogste tijd om de balans op te maken en vooruit te kijken. Jaarlijks vinden er vele veranderingen plaats in de subsidiewetgeving van de Europese, nationale en decentrale bestuursorganen. Het kan gaan om inhoudelijke wijzigingen, zoals de aanpassingen van subsidievoorwaarden en -budgetten, maar ook om procedurele […]

Subsidie Sport-impuls

Posted on februari 17th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

De subsidie Sport-impuls ondersteunt lokale sport- en beweegaanbieders bij de opstart van de uitvoering van hun lokale actieplannen. Die actieplannen zijn erop gericht via een uitgebreid en/of verbeterd sport- en beweegaanbod mensen te bereiken die (te) weinig sporten en bewegen. Ook het behoud van mensen die anders zouden stoppen met sporten en bewegen wordt beoogd. […]

Fiscaal voordeel stichtingen en verenigingen

Posted on januari 17th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

Stichtingen en verenigingen zijn doorgaans niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit betekent dat de meeste stichtingen en verenigingen geen fiscale voordelen kunnen benutten, wanneer zij bijvoorbeeld investeren in een energiezuinig of milieuvriendelijk bedrijfsmiddel. Echter, wanneer non-profit organisaties slim gebruikmaken van een leaseconstructie, kunnen zij op een indirecte wijze toch een “fiscaal” voordeel ontvangen. Investeringsaftrek Investeringsaftrek is […]

Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
    Maximaal 7mb


    Sluiten