Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Berichten met een “LEADER” tag

Nieuwe subsidierondes in 2024 voor LEADER, MDT en DUMAVA

Posted on februari 13th, 2024 by Subsidiebureau Nederland

Het jaar 2024 is alweer anderhalve maand onderweg en er zijn tal van nieuwe subsidiekansen te benutten. Zo zijn er nieuwe openstellingen gepubliceerd van LEADER, MDT en DUMAVA. Deze regelingen zijn interessant voor organisaties in het sociaal maatschappelijk domein. LEADER voor leefbaarheidsinitiatieven In de meeste Nederlandse LEADER gebieden kan er vanaf het voorjaar weer subsidie […]

Aankondiging LEADER subsidie 2023- 2027

Posted on februari 16th, 2023 by Subsidiebureau Nederland

In 2022 heeft Nederland een Nationaal Strategisch Plan (ofwel NSP) ingediend bij de Europese Commissie. Dit plan is opgesteld door het Rijk, de provincies en de Unie van Waterschappen en bevat de nationale invulling van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). In december is het NSP door de Europese Commissie goedgekeurd en hiermee komt ook […]

Update LEADER-regeling

Posted on september 24th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Op 3 februari 2015 werd het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020 (POP3) goedgekeurd door de Europese Commissie. Vervolgens stelden de provincies afzonderlijk de LEADER-regeling open voor een of meerdere plattelandsgebieden binnen hun provinciegrens. Twintig kandidaat LEADER-gebieden hebben een lokale ontwikkelstrategie (LOS) aangeboden. Het is nu aan de provincie om die visie goed te keuren en als […]

LEADER subsidie

Posted on januari 28th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (afgekort POP) is een Europees subsidieprogramma dat op de ontwikkeling van het platteland in brede zin gericht is. De focus van het programma is gericht op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied. POP3 richt zich op vijf thema’s, te weten: Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht; Jonge boeren; Natuur en landschap; Verbetering van […]

Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
    Maximaal 7mb


    Sluiten