Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Berichten met een “LEADER” tag

Update LEADER-regeling

Posted on september 24th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Op 3 februari 2015 werd het Plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020 (POP3) goedgekeurd door de Europese Commissie. Vervolgens stelden de provincies afzonderlijk de LEADER-regeling open voor een of meerdere plattelandsgebieden binnen hun provinciegrens. Twintig kandidaat LEADER-gebieden hebben een lokale ontwikkelstrategie (LOS) aangeboden. Het is nu aan de provincie om die visie goed te keuren en als […]

LEADER subsidie

Posted on januari 28th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (afgekort POP) is een Europees subsidieprogramma dat op de ontwikkeling van het platteland in brede zin gericht is. De focus van het programma is gericht op innovatie en duurzaamheid in het landelijk gebied. POP3 richt zich op vijf thema’s, te weten: Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht; Jonge boeren; Natuur en landschap; Verbetering van […]

Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
    Maximaal 7mb


    Sluiten