Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Berichten met een “investeringssubsidie” tag

Energiesubsidies toegankelijker maken voor het mkb

Posted on juli 16th, 2023 by Subsidiebureau Nederland

Subsidieregelingen spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven in het bedrijfsleven. Echter werd in een recent onderzoek van de Hogeschool Utrecht en microfinancier Qredits geconstateerd dat subsidies voor duurzaamheidsinitiatieven moeilijk toegankelijk zijn voor mkb-ondernemingen. Uit het onderzoek bleek dat 5 procent van de ondernemers vorig jaar een duurzame subsidie heeft aangevraagd. Van de […]

Nieuwe subsidie verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Posted on juni 11th, 2022 by Subsidiebureau Nederland

U bent eigenaar van bestaand maatschappelijk vastgoed en wilt dit vastgoed verduurzamen? Dan is deze nieuw aangekondigde Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) mogelijk interessant voor u. Deze subsidieregeling is bedoeld voor een brede doelgroep, waaronder: overheden, buurtverenigingen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, culturele instellingen en religieuze instellingen. De voorwaarde is dat de aanvrager eigenaar is van het vastgoed […]

Subsidie ‘asbest eraf zonnepanelen erop’

Posted on oktober 2nd, 2015 by Subsidiebureau Nederland

De subsidieregeling ‘Asbest eraf zonnepanelen erop’ is bedoeld voor agrarische bedrijven en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok, die een asbestdak saneren en zonnepanelen terugplaatsen op een dak van hetzelfde bouwblok. ‘Asbest eraf zonnepanelen erop’ In vrijwel alle provincies is de subsidieregeling ‘asbest eraf zonnepanelen erop’ op 1 juli 2013 opengesteld. In aanmerking voor subsidie komen […]

Verbod op asbestdaken

Posted on maart 20th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind, waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen en er een gezondheidsrisico ontstaat. Via subsidieregelingen en fiscale regelingen kunt u een aanzienlijk deel van de saneringskosten gecompenseerd krijgen. Het verbod op asbestdaken Wie na 2024 […]

Europees Fonds voor Strategische Investeringen

Posted on maart 13th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

De EU-lidstaten zijn 10 maart akkoord gegaan met de creatie van een Europees Fonds voor Strategische Investeringen, dat de Europese economie moet aanzwengelen. Het is de bedoeling dat met steun van het nieuwe investeringsfonds EFSI investeerders worden overgehaald hun geld in projecten te steken. Het fonds krijgt de beschikking over een budget van € 21 […]

Duurzame energieopwekking en energiebesparing Overijssel

Posted on februari 6th, 2015 by Subsidiebureau Nederland

Met de regeling ‘Duurzame energieopwekking en energiebesparing’ subsidieert Provincie Overijssel investeringen gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing. In 2015 worden twee tenders opengesteld. Subsidiabele investeringen Binnen de regeling duurzame energie en energiebesparing Overijssel kan de provincie subsidie verstrekken voor investeringen, gericht op: Gebouwgebonden energiebesparing; Energieopwekking uit hernieuwbare energiebronnen te weten bio-energie, geothermie, wind- of waterenergie; […]

POP subsidie Noord Holland opengesteld

Posted on juli 7th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de Uitvoeringsregeling POP subsidie Noord Holland 2013 opengesteld. Vanaf 5 juli 2014 kan subsidie worden aangevraagd voor de onderdelen Verbetering verkavelings- en infrastructuur (subsidieplafond: € 25.000), Hernieuwbare energie (subsidieplafond € 400.000) en Instandhouding landelijk erfgoed (subsidieplafond € 400.000). Het Plattelandontwikkelingsprogramma 2007-2013 (afgekort POP2) is de invulling van de mogelijkheden die […]

Subsidie restenergie bedrijfsprocessen

Posted on april 30th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

In de proces- en maakindustrie wordt veel energie verbruikt. Vaak gaat dit gepaard met een aanzienlijke hoeveelheden restenergie, bijvoorbeeld in de vorm van warmte. Dikwijls wordt met deze restenergie niets gedaan, waardoor er onbenutte capaciteit verloren gaat. Bedrijven die deze restwarmte direct of indirect (bijvoorbeeld via omzetting in elektriciteit) hergebruiken, kunnen in bepaalde gevallen gebruikmaken […]

Subsidie Fijnstofmaatregelen 2014

Posted on april 1st, 2014 by Subsidiebureau Nederland

Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling en kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Fijnstof zijn zwevende kleine deeltjes van verschillende grootte, herkomst en samenstelling. Ze worden op tal van verschillende plekken uitgestoten, waaronder bij veehouderijbedrijven. Veehouderijbedrijven kunnen subsidie ontvangen voor maatregelen en technieken waarmee de uitstoot van fijnstof op het bedrijf wordt verminderd. Doelgroep U […]

Subsidie Integraal Duurzame Stallen

Posted on februari 13th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

In 2014 was het voor agrarische bedrijven, die de huisvesting voor hun dieren integraal duurzamer wilden maken, mogelijk om hiervoor subsidie aanvragen via de subsidieregeling Investeringen in Integraal Duurzame Stallen. De verwachting is dat er in 2015 opnieuw subsidiebudget beschikbaar wordt gesteld. In aanmerking voor subsidie komen de investeringen die verder gaan dan de wettelijke […]

Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
    Maximaal 7mb


    Sluiten