Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Berichten met een “energiebesparende maatregelen” tag

Frisse scholen / Subsidie verduurzaming schoolgebouwen

Posted on oktober 8th, 2016 by Subsidiebureau Nederland

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw bestaande school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De Green Deal Scholen helpt schoolbesturen en gemeenten om energiezuinige, gezonde en betaalbare scholen te realiseren. Doel is om de totstandkoming van […]

Subsidie glastuinbouw: Energie-efficiëntie en duurzame energie

Posted on juli 17th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

Dankzij een nieuwe subsidieregeling voor de glastuinbouwsector wordt het aantrekkelijker voor glastuinders om te investeren in energiebesparende machines en apparaten. Het subsidievoordeel leidt tot een flinke reductie van de terugverdientijd. De energiebesparing verlaagt de productiekosten van de onderneming, waardoor het concurrentievermogen groeit. Subsidie glastuinbouw Vanaf 14 juli tot en met 8 augustus 2014 kunnen glastuinders, […]

Subsidie restenergie bedrijfsprocessen

Posted on april 30th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

In de proces- en maakindustrie wordt veel energie verbruikt. Vaak gaat dit gepaard met een aanzienlijke hoeveelheden restenergie, bijvoorbeeld in de vorm van warmte. Dikwijls wordt met deze restenergie niets gedaan, waardoor er onbenutte capaciteit verloren gaat. Bedrijven die deze restwarmte direct of indirect (bijvoorbeeld via omzetting in elektriciteit) hergebruiken, kunnen in bepaalde gevallen gebruikmaken […]

Subsidie Topsector Energie

Posted on maart 12th, 2014 by Subsidiebureau Nederland

In maart 2014 worden binnen de Topsector Energie weer regelingen geopend voor MKB-ondernemers. Het gaat onder meer om haalbaarheidsstudies voor wind op zee en een regeling gericht op energiebesparing in de industrie. Thema`s Topsector Energie De verwachte regelingen hebben betrekking op:  Bio-energie (kostprijsreductie elektriciteits- en warmteproductie);  Energiebesparing in de gebouwde omgeving;  Energiebesparing in de industrie; […]

Subsidie energiebesparende maatregelen Overijssel

Posted on oktober 23rd, 2013 by Subsidiebureau Nederland

Overijsselse bedrijven kunnen aantrekkelijk investeren in energiebesparende maatregelen in het bedrijfspand. Dit is mogelijk dankzij een combinatie van regelingen, waardoor zowel het energieonderzoek als de vervolginvesteringen in aanmerking kunnen komen voor een subsidieregeling en een fiscale regeling. Ook agrarische bedrijven kunnen gebruikmaken van deze regelingen. Energiescan Overijssel Ook in 2014 kunnen Overijsselse bedrijven de Energiescan […]

Gratis SubsidieScan

Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
    Maximaal 7mb


    Sluiten