Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

SVOH Subsidie – verduurzaming en onderhoud huurwoningen

Verhuurders van een bestaande huurwoning of monumentale huurwoningen kunnen subsidie aanvragen via de Subsidieregeling verduurzaming en onderhoud huurwoningen (SVOH). Met deze subsidie kunnen energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd om het energielabel van deze woningen te verbeteren. Ook de kosten van het energieadvies zijn subsidiabel. Deze regeling draagt bij aan de doelstelling dat in 2050 alle woningen in Nederland CO2-arm moeten zijn.

Doelgroep en belangrijkste voorwaarden SVOH subsidie

De SVOH is bedoeld voor verhuurders van een of meerdere bestaande (monumentale) huurwoningen. Verhuurders kunnen particuliere verhuurders zijn, maar ook institutionele beleggers en zakelijke verhuurders behoren tot de doelgroep. Woningbouwcorporaties komen niet in aanmerking voor de SVOH.SVOH subsidie

De belangrijkste voorwaarden van de SVOH subsidie zijn:

 • Een aanvraag moet betrekking hebben op bestaande woningen; nieuwbouw komt niet in aanmerking voor subsidie;
 • De huurwoning staat geregistreerd in de BAG met een woonfunctie, standplaats of ligplaats;
 • De energiebesparende maatregelen vinden plaats na 1 april 2023 en moeten uitgevoerd worden door een erkend bouwbedrijf;
 • Binnen 12 maanden na uitvoering van de activiteiten moet subsidie worden aangevraagd;
 • De SVOH is niet te combineren met andere subsidies voor dezelfde activiteiten.

Activiteiten en hoogte subsidiebijdrage SVOH subsidie

Er zij drie soorten activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

 • Energiebesparende maatregelen: denk aan isolatie, HR++ glas of energiezuinige ventilatiesystemen.
 • Onderhoudsmaatregelen: nieuwe buitenkozijnen of vervangen van ventilatieboxen.
 • Energieadvies: een beschrijving van de energieprestatie, de mogelijke verduurzamingsmaatregelen, inschatting van de kosten en de terugverdientijd van de investering. Het advies moet door een EPA adviseur (energieadviseur) zijn opgesteld, na 1 juli 2021.

Subsidie voor een onderhoudsmaatregel en het energieadvies kan alleen worden aangevraagd als er ook een energiebesparende activiteit wordt uitgevoerd.

De toegekende subsidie is per maatregel verschillend. De subsidie bedraagt maximaal € 6.000 per woning en maximaal € 400.000 in totaal.

Subsidieaanvragen van meer dan € 125.000 dienen vooraf aan de werkzaamheden te worden aangevraagd. Aanvragen onder de € 125.000 worden aangevraagd als de activiteiten volledig zijn afgerond.

Er is totaal € 152 miljoen beschikbaar tijdens de gehele looptijd van de regeling; 1 april 2022 t/m 31 december 2025 17:00u.

Wilt u SVOH subsidie aanvragen?

Subsidiebureau Nederland kan het aanvraagtraject van de SVOH subsidie meestal op basis van “no-cure, less-pay” verzorgen. Indien de SVOH subsidieaanvraag wordt toegekend brengen wij een fee in rekening welke wordt berekend over het toegekende subsidiebedrag. Neem contact met ons op voor meer informatie of vul de gratis SubsidieScan in.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten