Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies voor impactproducties

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor impactvolle producties die bijdragen aan een betere samenleving. Denk bijvoorbeeld aan films, documentaires, podcasts en andere media die aandacht besteden aan sociale kwesties, duurzaamheid en diversiteit. Om deze producties te ondersteunen en te stimuleren, zijn er verschillende subsidieregelingen beschikbaar. In dit artikel gaan we dieper in op wat subsidieregelingen voor impactproducties zijn, hoe ze werken en waar je terecht kunt voor financiering.

Wat zijn subsidieregelingen voor impactproducties?

Subsidieregelingen voor impactproducties zijn financiële ondersteuningen voor makers die zich bezighouden met het maken van impactvolle producties. Het doel van deze subsidies is om makers te stimuleren om maatschappelijke vraagstukken aan te kaarten en bij te dragen aan een meer inclusieve en duurzame samenleving. De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het financieren van de productie, het inhuren van professionals of voor het organiseren van evenementen die bijdragen aan de verspreiding en impact van de productie.

Wie komen in aanmerking voor subsidie?

De meeste subsidieregelingen zijn gericht op makers die zich bezighouden met het maken van producties die gericht zijn op maatschappelijke impact. Dit kunnen bijvoorbeeld films, documentaires, podcasts en andere media zijn, maar ook theater- en dansvoorstellingen, tentoonstellingen en andere culturele evenementen. Het belangrijkste criterium is dat het project gericht is op het creëren van maatschappelijke impact. Dit kan bijvoorbeeld door het aankaarten van een sociaal probleem, het bevorderen van bewustwording over duurzaamheid of het bevorderen van diversiteit en inclusie. Het is belangrijk dat het project een publiek bereikt dat relevant is voor het onderwerp en dat het van voldoende kwaliteit is.

Welke subsidieregelingen zijn er beschikbaar?

Er zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar voor impactproducties, elk met hun eigen voorwaarden en criteria. Hieronder hebben we een aantal belangrijke subsidies op een rijtje gezet:

Het Nederlands Filmfonds

Het Nederlands Filmfonds is een van de belangrijkste instanties voor filmmakers en producenten in Nederland. Het fonds ondersteunt de ontwikkeling, productie en distributie van Nederlandse films en coproducties met een internationaal karakter. Het fonds heeft verschillende subsidieregelingen beschikbaar voor filmmakers en producenten die zich bezighouden met het maken van impactvolle films en documentaires. Zo is er bijvoorbeeld de regeling ‘Documentaire in ontwikkeling’, waarbij makers financiële ondersteuning kunnen krijgen voor de ontwikkeling van een documentaire die gericht is op maatschappelijke impact.

Het Fonds Podiumkunsten

Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt professionele podiumkunstenaars en gezelschappen die zich bezighouden met theater, dans, muziektheater en opera. Het fonds heeft verschillende subsidieregelingen beschikbaar voor makers die zich bezighouden met het maken van impactvolle voorstellingen en evenementen. Zo is er bijvoorbeeld de regeling ‘Festivals’, waarbij makers financiering kunnen aanvragen voor het organiseren van festivals en evenementen die gericht zijn op maatschappelijke impact.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie ondersteunt ontwerpers, makers, culturele instellingen en andere partijen die zich bezighouden met de creatieve industrie. Het fonds heeft verschillende subsidieregelingen beschikbaar voor makers die zich bezighouden met het maken van impactvolle ontwerpen, producties en evenementen. Zo is er bijvoorbeeld de regeling ‘Festivals en manifestaties’, waarbij makers financiering kunnen aanvragen voor het organiseren van evenementen en manifestaties die gericht zijn op maatschappelijke vraagstukken.

Het Mondriaan Fonds

Het Mondriaan Fonds ondersteunt beeldende kunstenaars, bemiddelaars en instellingen die zich bezighouden met de beeldende kunst. Het fonds heeft verschillende subsidieregelingen beschikbaar voor makers die zich bezighouden met het maken van impactvolle beeldende kunst. Zo is er bijvoorbeeld de regeling ‘Projectinvestering Kunstenaar’, waarbij kunstenaars financiering kunnen aanvragen voor het maken van nieuw werk dat gericht is op maatschappelijke vraagstukken.

Het Mediafonds

Het Mediafonds ondersteunt makers die zich bezighouden met het maken van documentaires, dramaseries en andere media die gericht zijn op maatschappelijke impact. Het fonds heeft verschillende subsidieregelingen beschikbaar voor makers die zich bezighouden met het maken van impactvolle media. Zo is er bijvoorbeeld de regeling ‘Documentaire’, waarbij makers financiering kunnen aanvragen voor het maken van een documentaire die gericht is op maatschappelijke vraagstukken.

Hoe werkt het aanvragen van subsidie?

Het aanvragen van subsidies voor impactproducties verschilt per instantie en regeling. Over het algemeen geldt dat je een aanvraag moet indienen waarin je het project beschrijft, aangeeft wat de maatschappelijke impact is en hoe het project bijdraagt aan een meer inclusieve en duurzame samenleving. Daarnaast moet je aangeven wat het budget is en welke kosten er worden gemaakt. Het is belangrijk dat je de aanvraag goed voorbereidt en duidelijk maakt waarom het project relevant en van voldoende kwaliteit is.

Waar moet je op letten bij het aanvragen van subsidie?

 • Bij het aanvragen van subsidies voor impactproducties zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Hieronder hebben we een aantal belangrijke aandachtspunten op een rijtje gezet:
 • Zorg voor een duidelijk projectplan: Het is belangrijk dat je een goed uitgewerkt projectplan hebt waarin je beschrijft wat de maatschappelijke impact is en hoe het project bijdraagt aan een meer inclusieve en duurzame samenleving.
 • Maak een realistische begroting: Het is belangrijk dat je een realistische begroting maakt waarin je aangeeft wat de kosten zijn en welke financiering je nodig hebt. Zorg dat je alle kosten meeneemt en dat je kunt onderbouwen waarom deze kosten nodig zijn.
 • Houd rekening met de criteria van de regeling: Elke subsidieregeling heeft eigen criteria waaraan het project moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Zorg dat je deze criteria goed doorneemt en dat je project hieraan voldoet.
 • Wees duidelijk over de maatschappelijke impact: Het is belangrijk dat je duidelijk kunt maken wat de maatschappelijke impact van het project is en hoe het bijdraagt aan een meer inclusieve en duurzame samenleving. Gebruik hierbij concrete voorbeelden en onderbouw je verhaal met feiten en cijfers.
 • Wees op tijd met indienen: Het aanvragen van subsidie kan soms een lang proces zijn. Zorg daarom dat je op tijd begint met het voorbereiden van je aanvraag en dat je deze ruim voor de deadline indient.

Subsidiemogelijkheden verkennen voor uw project?

Neem contact met ons op om de subsidiemogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten