Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies voor non-profit organisaties

Subsidies voor non-profit organisaties zijn een belangrijk middel om de activiteiten van deze organisaties te ondersteunen en te bevorderen. Non-profit organisaties spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Ze leveren een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het verbeteren van de levens van mensen. 

Het belang van subsidies voor de non-profit sector

Non-profit organisaties zijn organisaties die geen winstoogmerk hebben en zich richten op het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Voorbeelden van non-profit organisaties zijn goede doelen, sociale organisaties, sportverenigingen, cultuurinstellingen en religieuze organisaties.

Subsidies zijn van groot belang voor non-profit organisaties. Deze organisaties hebben vaak beperkte financiële middelen en zijn afhankelijk van giften, donaties en subsidies om hun activiteiten te kunnen uitvoeren. Subsidies stellen non-profit organisaties in staat om hun activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren.

Met behulp van subsidies kunnen non-profit organisaties bijvoorbeeld nieuwe projecten starten, evenementen organiseren, educatieve programma’s aanbieden of de kwaliteit van hun dienstverlening verbeteren. Subsidies bieden ook een stabiele bron van inkomsten, waardoor non-profit organisaties beter in staat zijn om hun toekomst te plannen en hun activiteiten te plannen.

Subsidies kunnen ook bijdragen aan de professionalisering van non-profit organisaties. Met behulp van subsidies kunnen deze organisaties bijvoorbeeld deskundigheid opbouwen of investeren in de ontwikkeling van hun medewerkers. Dit kan leiden tot een betere kwaliteit van de dienstverlening en meer efficiëntie in de organisatie.

Soorten subsidies voor non-profit organisaties

Subsidies zijn financiële bijdragen die non-profit organisaties kunnen ontvangen van de overheid, provincie, gemeente, stichtingen of fondsen. Deze subsidies zijn bedoeld om de activiteiten van de non-profit organisaties te ondersteunen en te bevorderen.

Er zijn verschillende soorten subsidies voor non-profit organisaties. Zo zijn er projectsubsidies, structurele subsidies en incidentele subsidies:

 • Projectsubsidies: Projectsubsidies zijn subsidies die specifiek zijn bedoeld voor een project of activiteit van de non-profit organisatie. Bijvoorbeeld een evenement, een tentoonstelling of een educatief programma. Projectsubsidies worden vaak verstrekt door de gemeente of provincie.
 • Structurele subsidies: Structurele subsidies zijn subsidies die jaarlijks worden verstrekt en bedoeld zijn voor de continuïteit van de activiteiten van de non-profit organisatie. Deze subsidies worden vaak verstrekt door de overheid, zoals het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Incidentele subsidies: Incidentele subsidies zijn subsidies die eenmalig worden verstrekt voor een specifiek doel of activiteit. Deze subsidies kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt door stichtingen of fondsen.

Het aanvragen van subsidies voor non-profit organisaties

Het aanvragen van subsidies voor non-profit organisaties kan een tijdrovend proces zijn. Het is belangrijk om te weten welke subsidies er beschikbaar zijn en welke criteria er gelden voor het aanvragen van een subsidie.

Vaak zijn er specifieke voorwaarden waaraan de non-profit organisatie moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, maar ook op de organisatie zelf.

Daarnaast kan het aanvragen van subsidies ook gepaard gaan met het opstellen van een projectplan en het indienen van een begroting. Dit kan veel tijd en energie kosten, maar het is wel de moeite waard om een goed plan te schrijven en te zorgen dat de begroting realistisch is.

Het is ook belangrijk om te weten dat niet elke aanvraag voor een subsidie wordt gehonoreerd. Er zijn vaak meer aanvragen dan dat er subsidies beschikbaar zijn. Het kan daarom helpen om goed voorbereid te zijn en te zorgen dat het plan en de begroting goed aansluiten op de criteria van de subsidieverstrekker.

Subsidies per organisatietype

Subsidiebureau Nederland begeleidt al vele jaren non-profit organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, bij het verwerven van subsidiebijdrages en fondsen. Wij hebben de mogelijkheden voor verschillende organisatietypes uiteengezet.

Ondersteuning nodig bij uw subsidieproject?

Subsidiebureau Nederland heeft veel ervaring met het begeleiden van subsidietrajecten en fondsenwervingstrajecten. Neem vrijblijvend contact met ons op om de samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten