Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies voor buurthuizen en multifunctionele accommodaties

Veel buurthuizen, kulturhusen en andere multifunctionele accommodaties hebben sinds corona te maken gehad met een structurele terugval in het aantal gebruikers en activiteiten. Dit kan te maken hebben met aantal actieve vrijwilligers en/of een gewijzigde behoefte onder de inwoners van de wijk of het dorp. Tegelijkertijd nemen de exploitatiekosten van de accommodatie toe als gevolg van de hogere energiekosten en inflatie. Tegenover deze uitdagingen staan gelukkig kansen waarmee een structurele verandering in gang gezet kan worden. Er bestaan namelijk subsidiemogelijkheden voor investeringen in de verbouw, inrichting of verduurzaming van buurthuizen en multifunctionele accommodaties.

Beschikbare subsidies en fondsen – voor buurthuizen en multifunctionele accommodaties

In Nederland bestaan verschillende subsidies en fondsen voor buurthuizen en andere multifunctionele accommodaties.

Zo is er het Oranje Fonds, dat tot doel heeft sociale samenhang en sociale participatie te bevorderen en daartoe projecten ondersteunt die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen. Een ander voorbeeld van een landelijk fonds is VSBfonds. Daarnaast bestaan er regionale en lokale fondsen waar een beroep op kan worden gedaan. Deze fondsen kunnen ook bijdragen aan investeringen in de verbouw, inrichting of verduurzaming van de accommodatie.

Een voorbeeld van een subsidieregeling voor leefbaarheidsinitiatieven is de LEADER-subsidie. LEADER financiert projecten die zijn gericht op het versterken van het landelijk gebied. Het kan gaan om projecten voor het behoud van de leefbaarheid van het platteland, voor het versterken van de sociale cohesie en voor het behouden of versterken van het voorzieningenniveau. Deze subsidieregeling is daardoor ook erg geschikt voor multifunctionele accommodaties!

Voor fysieke verduurzamingsmaatregelen bestaan ook diverse subsidieregelingen, zoals de DUMAVA voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed en de ISDE voor energieopwekkende systemen. – Subsidies voor buurthuizen en multifunctionele accommodaties

Subsidiebureau Nederland is de expert in buurtinitiatieven

Subsidies voor buurthuizen en multifunctionele accommodatiesAlle vermogensfondsen en subsidieregelingen hebben hun eigen doelstellingen, voorwaarden en termijnen. Er is overlap, sommige mogen wel en andere juist niet tegelijk worden aangevraagd. Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het aanvragen van subsidies en fondsen voor de revitalisering en verduurzaming van buurthuizen en andere multifunctionele accommodaties.

Subsidiebureau Nederland heeft de afgelopen 10 jaar ruime ervaring opgebouwd met subsidietrajecten en fondsenwervingstrajecten voor buurtinitiatieven en weet daardoor als geen ander de weg in het woud van mogelijkheden.

Subsidiebureau Nederland ondersteunt bij het verduurzamen in de breedste zin en hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

 1. Verduurzamen van voorzieningen en gebruiksfuncties, aansluitend op de behoeften van inwoners.
 2. Verduurzamen van het gebouw in het kader van de energietransitie.
 3. Verduurzamen van de exploitatie en financiële zelfstandigheid.

Onze gestructureerde werkwijze

De gestructureerde werkwijze van Subsidiebureau Nederland vergroot de succeskansen van uw subsidie-/fondsenwervingstraject. Onze werkwijze omvat de volgende vier fases:

 • Fase 1 – Uitgebreid onderzoek naar mogelijke subsidies en fondsen

Aan de hand van de nader te bepalen projectkaders worden de relevante subsidieregelingen en vermogensfondsen inzichtelijk gemaakt. Per regeling worden de voorwaarden/criteria, de toepasbaarheid en de mogelijk te ontvangen bijdrage toegelicht.

Dankzij het verbeterde inzicht is het mogelijk om tijdens het schrijven van het projectplan rekening te houden met de subsidiemogelijkheden en voorwaarden. Na oplevering van het onderzoeksresultaat wordt een overleg ingepland voor het doornemen van de regelingen en het plannen van de vervolgacties.

 • Fase 2 – Schrijven of redigeren van het projectplan

Het onderzoek helpt richting te geven aan het projectplan: waar liggen kansen en hoe kunnen die kansen worden ingepast in het project? Subsidiebureau Nederland kan het projectplan voor u opstellen. Heeft u al een projectplan of schrijft u het liever zelf? Dan denkt Subsidiebureau Nederland graag mee hoe de kans op toekenning van subsidies en fondsen zo groot mogelijk kan worden gemaakt en hoe draagvlak onder de gebruikers kan worden vergroot.

 • Fase 3 – Aanvragen van de subsidieregelingen en vermogensfondsen (no-cure, no-pay)

In deze fase stelt Subsidiebureau Nederland een plan van aanpak voor het aanvragen op. Hier worden de regelingen en fondsen op volgorde van prioriteit gezet en wordt met een tijdlijn aangegeven wanneer de aanvragen zullen worden gedaan. Subsidiebureau Nederland stelt vervolgens de subsidie- en fondsaanvragen op en dient deze namens uw organisatie in. Het aanvraagtraject van subsidies kan volledig op basis van ‘no-cure, no-pay’ worden verzorgd.

 • Fase 4 – Ondersteuning bij de verantwoording

Is uw subsidie toegekend? Dan volgt nog één belangrijke stap die niet over het hoofd mag worden gezien: de verantwoording richting de subsidieverstrekkers en vermogensfondsen. Ondersteuning tijdens de verantwoordingsfase is bij onze service inbegrepen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Is uw interesse gewekt en wilt u aan de slag?

Bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw buurthuis of multifunctionele accommodatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Onze adviseurs staan u graag te woord.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten