Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies voor de bouw

Subsidies voor de bouwsector spelen een essentiële rol bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling en innovatie. Ze bieden financiële ondersteuning en stimulansen voor bouwbedrijven en individuele bouwers om energie-efficiënte technieken, milieuvriendelijke materialen en duurzame ontwerpen toe te passen. Door subsidies te benutten, kunnen bouwprojecten bijdragen aan een lagere ecologische impact, bevorderen van economische groei en het voldoen aan de steeds veranderende eisen van de markt.

Subsidies voor duurzame bouwprojecten

Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt geworden in de bouwsector. Subsidies voor duurzame bouwprojecten zijn ontworpen om bedrijven aan te moedigen milieuvriendelijke praktijken toe te passen en energie-efficiënte gebouwen te realiseren. Deze subsidies zijn erop gericht om de overgang naar een duurzame bouwsector te versnellen en de CO2-uitstoot te verminderen.

subsidies voor de bouwEr zijn verschillende soorten subsidies beschikbaar voor duurzame bouwprojecten. Een veelvoorkomende vorm is de subsidie voor energiezuinige woningen of gebouwen. Deze subsidies worden verstrekt aan eigenaren of ontwikkelaars die investeren in energiebesparende maatregelen, zoals isolatie, hoogrendementsbeglazing, zonnepanelen of warmtepompen. Door het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen kan er aanzienlijk worden bespaard op energiekosten en kan de CO2-uitstoot worden verminderd.

Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar voor innovatieve duurzame bouwtechnologieën. Deze subsidies zijn bedoeld om de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologieën te stimuleren die de duurzaamheid in de bouwsector vergroten. Voorbeelden van dergelijke technologieën zijn geavanceerde bouwmaterialen, slimme energiemanagementsystemen en hergebruik van materialen.

Naast subsidies voor individuele projecten zijn er ook bredere programma’s en fondsen beschikbaar voor duurzame bouwinitiatieven. Deze programma’s bieden financiële ondersteuning aan organisaties en gemeenschappen die zich inzetten voor duurzaam bouwen. Ze kunnen subsidies verstrekken voor onderzoek en ontwikkeling, opleiding en bewustwording, en de implementatie van duurzame bouwpraktijken op grote schaal.

Voorbeelden van subsidies voor de bouw

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor de bouwsector in Nederland. Hier zijn enkele van de belangrijkste subsidies die je kunt overwegen:

 • Energie-investeringsaftrek (EIA): De EIA is een fiscale regeling die investeringen in energiebesparende technieken en duurzame energie stimuleert. Als je investeert in energiebesparende maatregelen binnen de bouwsector, zoals isolatie, zonnepanelen of warmtepompen, kom je mogelijk in aanmerking voor de EIA-subsidie. Met deze subsidie kun je een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, wat resulteert in een verlaging van de belastingdruk.
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL): De MIA en VAMIL zijn twee subsidieregelingen die gericht zijn op investeringen in milieuvriendelijke technieken en duurzame bouwmaterialen. Met de MIA kun je een bepaald percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, terwijl de VAMIL je de mogelijkheid biedt om investeringen willekeurig af te schrijven. Deze subsidies stimuleren de transitie naar een duurzame bouwsector en kunnen aanzienlijke financiële voordelen opleveren.
 • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE): De ISDE is een subsidieregeling die bedoeld is om particulieren, zakelijke gebruikers en non-profitorganisaties te stimuleren te investeren in duurzame energieopwekking en -toepassingen. Deze subsidie kan worden gebruikt voor verschillende vormen van duurzame energie, zoals zonne-energie, windturbines, warmtepompen en biomassaketels. De ISDE-subsidie is gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van de energietransitie.
 • De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale stimuleringsregeling die bedrijven ondersteunt bij het uitvoeren van speur- en ontwikkelingswerk (R&D). Het doel van de regeling is om innovatie en technologische ontwikkeling te bevorderen in verschillende sectoren, waaronder de bouw. Met de WBSO kunnen bedrijven een deel van de loonkosten en overige kosten van R&D-projecten verlagen via een vermindering van de af te dragen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.
 • Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH): De SEEH is een subsidie die beschikbaar is voor particuliere woningeigenaren die energiebesparende maatregelen willen treffen in hun woning. Hoewel dit geen directe subsidie is voor de bouwsector zelf, kan het wel indirecte voordelen bieden voor bouwbedrijven die deze energiebesparende renovaties uitvoeren. Door in te spelen op de vraag naar energiezuinige woningen kunnen bouwbedrijven profiteren van een groeiende markt.
 • Regionale subsidies: Naast de landelijke subsidies zijn er ook regionale subsidies beschikbaar in Nederland. Deze subsidies variëren afhankelijk van de regio en kunnen gericht zijn op specifieke doelen, zoals het bevorderen van circulair bouwen, het renoveren van bestaande gebouwen of het ontwikkelen van duurzame wijken. Het is de moeite waard om te onderzoeken welke regionale subsidies er beschikbaar zijn in jouw specifieke gebied.

Hoe maak je aanspraak op subsidies?

Om aanspraak te maken op subsidies voor de bouw, moet je aan bepaalde criteria voldoen en een aanvraag indienen bij de betreffende instantie of organisatie. Hier zijn enkele stappen die je kunt nemen:

 1. Onderzoek de beschikbare subsidies: Begin met het onderzoeken van de verschillende subsidies die beschikbaar zijn voor de bouwsector. Zorg ervoor dat je de specifieke criteria, vereisten en deadlines begrijpt voor elke subsidie waarin je geïnteresseerd bent.
 2. Stel een projectplan op: Stel een gedetailleerd projectplan op waarin je aangeeft hoe je de subsidie wilt gebruiken en welke duurzame bouwmaatregelen je wilt implementeren. Zorg ervoor dat je alle relevante informatie en documentatie verzamelt, zoals offertes, technische specificaties en financiële gegevens.
 3. Subsidieaanvraag indienen: Dien je subsidieaanvraag in bij de betreffende instantie of organisatie volgens de aangegeven richtlijnen en deadlines. Zorg ervoor dat je alle benodigde documenten en informatie bijvoegt en volledig en nauwkeurig invult. Het is raadzaam om de aanvraag tijdig in te dienen, aangezien subsidies vaak op basis van het “wie het eerst komt, wie het eerst maalt” principe worden toegekend.
 4. Beoordeling en toekenning: Nadat je de aanvraag hebt ingediend, zal deze worden beoordeeld door de subsidieverstrekker. Dit proces kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de specifieke subsidie. De subsidieverstrekker zal beoordelen of je voldoet aan de criteria en of je project in aanmerking komt voor de subsidie. Bij een positieve beoordeling ontvang je een toekenning en kun je de subsidie gebruiken voor je bouwproject.
 5. Verantwoording en rapportage: Houd er rekening mee dat de meeste subsidies vereisen dat je verantwoording aflegt over de besteding van de subsidiegelden. Dit kan onder meer het indienen van rapportages en het verstrekken van bewijsstukken omvatten. Zorg ervoor dat je nauwkeurige administratie bijhoudt en voldoet aan alle rapportageverplichtingen om de subsidie te behouden.

Subsidie voor de bouw aanvragen?

Subsidiebureau Nederland ondersteunt ambitieuze bouwbedrijven bij het vormgeven van subsidieprojecten en het opstellen van subsidieaanvragen. Benieuwd wat wij voor uw bouwbedrijf kunnen betekenen? Neem dan snel contact met ons op.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten