Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies voor bedrijven

Subsidies voor bedrijven zijn financiële hulpmiddelen die de overheid verstrekt om bedrijven te stimuleren en te ondersteunen bij hun bedrijfsactiviteiten. Deze subsidies kunnen de vorm hebben van geldelijke bijdragen, belastingvoordelen of andere financiële ondersteuning. Bedrijven kunnen subsidies aanvragen om hun producten en diensten te verbeteren, hun onderzoek en ontwikkeling te financieren en om te investeren in duurzaamheid. Subsidies kunnen ook worden gebruikt om bedrijven te helpen bij het creëren van banen of om hen te ondersteunen bij het investeren in nieuwe technologieën.

Wat zijn subsidies?

Subsidies voor bedrijven zijn geldelijke bijdragen die door de overheid worden verstrekt om bedrijven te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of technologieën, of om hen te helpen bij het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan om innovatie te stimuleren of om de economische groei te bevorderen. Subsidies voor bedrijven kunnen ook worden verstrekt om bedrijven te helpen bij het creëren van banen of om hen te ondersteunen bij het investeren in duurzaamheid.

Er zijn verschillende soorten subsidies voor bedrijven, zoals directe subsidies, indirecte subsidies en belastingvoordelen. Directe subsidies worden rechtstreeks aan bedrijven verstrekt, terwijl indirecte subsidies via tussenpersonen zoals banken of andere financiële instellingen worden verstrekt. Belastingvoordelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit belastingverminderingen, belastingkredieten of uitgestelde belastingbetalingen.

Welke subsidies kunnen bedrijven aanvragen?

Bedrijven kunnen verschillende soorten subsidies aanvragen, afhankelijk van hun activiteiten en doelstellingen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van subsidies die bedrijven kunnen aanvragen:

 • Innovatiesubsidies: Deze subsidies zijn bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of processen. Deze subsidies kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt voor de financiering van onderzoek en ontwikkeling, het opzetten van samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen of het opzetten van een eigen research & development afdeling.
 • Duurzaamheidssubsidies: Deze subsidies zijn gericht op het ondersteunen van bedrijven die investeren in duurzame oplossingen. Hierbij kan gedacht worden aan subsidies voor de aanschaf van zonnepanelen, windturbines, warmtepompen of andere duurzame energieopwekkingsmethoden. Daarnaast zijn er subsidies voor bedrijven die werken aan de verduurzaming van hun bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld door het verminderen van afval of het verminderen van CO2-uitstoot.
 • Exportsubsidies: Bedrijven die internationaal zakendoen kunnen in aanmerking komen voor subsidies om hun exportactiviteiten te ondersteunen. Deze subsidies kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt voor het deelnemen aan internationale handelsmissies, het opzetten van een exportstrategie of het ontwikkelen van marketingmateriaal voor buitenlandse markten.
 • Arbeidsmarktsubsidies: Bedrijven die investeren in de opleiding en ontwikkeling van hun personeel kunnen in aanmerking komen voor arbeidsmarktsubsidies. Deze subsidies kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt voor het aanbieden van stageplaatsen, het bieden van leerwerkplekken of het financieren van opleidingstrajecten.
 • Subsidies voor startups: Bedrijven die net zijn gestart kunnen in aanmerking komen voor starterssubsidies om hen te ondersteunen bij het opzetten van hun bedrijf. Deze subsidies kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt voor het opstellen van een businessplan, het volgen van een starterscursus of het financieren van startkapitaal.
 • Regionale subsidies: Verschillende regio’s in Nederland bieden subsidies aan bedrijven die zich in de regio vestigen of die investeren in de regionale economie. Deze subsidies kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt voor het opzetten van nieuwe bedrijven, het creëren van nieuwe banen of het investeren in de lokale infrastructuur.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van subsidies die bedrijven kunnen aanvragen. Het is belangrijk dat bedrijven goed onderzoek doen naar de beschikbare subsidies en ervoor zorgen dat ze de juiste subsidieaanvraag indienen bij de juiste instantie. Subsidiebureau Nederland kan de subsidiekansen voor uw bedrijf inzichtelijk maken.

Hoe kunnen bedrijven subsidies aanvragen?

Bedrijven kunnen subsidies aanvragen bij verschillende instanties, zoals gemeenten, provincies, rijksoverheid en Europese instanties. Het is belangrijk om te weten dat het aanvragen van subsidies vaak een complex proces is en dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan.

Om te beginnen moeten bedrijven goed onderzoek doen naar de beschikbare subsidies en de voorwaarden die eraan verbonden zijn. Vervolgens moeten bedrijven een gedetailleerd plan opstellen waarin wordt beschreven hoe ze de subsidies willen gebruiken en wat de verwachte resultaten zijn. Dit plan moet ook informatie bevatten over de financiële situatie van het bedrijf en hoe de subsidies zullen bijdragen aan de groei en ontwikkeling van het bedrijf.

Het is ook belangrijk dat bedrijven de juiste documentatie verstrekken bij het indienen van hun subsidieaanvraag. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit een businessplan, een budgetplan en andere relevante documenten die de behoefte aan de subsidies aantonen.

Daarnaast is het belangrijk om op tijd een subsidieaanvraag in te dienen, aangezien subsidies vaak beperkt beschikbaar zijn en er vaak sprake is van een deadline. Bedrijven moeten er ook rekening mee houden dat het proces van het beoordelen en toekennen van subsidies vaak enige tijd in beslag neemt.

Subsidies per sector/branche

Subsidie aanvragen voor uw bedrijf?

Subsidiebureau Nederland ontzorgt bedrijven bij het succesvol aanvragen van subsidies. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan. Benut uw subsidiekansen!

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten