Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies in Nederland: wij gidsen u door het woud

Subsidies zijn financiële steun die door de overheid wordt verleend aan bedrijven of organisaties om bepaalde activiteiten te stimuleren of te ondersteunen. Subsidies spelen een belangrijke rol in de economie en het bedrijfsleven van Nederland en bieden tal van voordelen voor de ontvangers. In dit artikel bespreken we alles wat u moet weten over subsidies in Nederland, inclusief de verschillende soorten subsidies, wie ervoor in aanmerking komt, hoe u een subsidie kunt aanvragen en waar u meer informatie kunt vinden.

Het subsidie instrument

subsidie nederlandSubsidieregelingen en fiscale regelingen zijn krachtige beleidsinstrumenten waarmee innovatief, duurzaam, of anderszins vooruitstrevend ondernemerschap wordt gestimuleerd. Deze stimulansen geven een eerste aanzet om bepaalde organisatieactiviteiten in gang te zetten, bestaande activiteiten voort te zetten, of deze juist te staken. Dankzij het bestaan van subsidie Nederland is het voor de overheid mogelijk om te sturen op het beleid. Dankzij investeringssubsidies, innovatiesubsidies en duurzaamheidssubsidies beschikken Nederlandse bedrijven over extra financiële ruimte om activiteiten te ontplooien binnen deze thema’s. Het gevolg hiervan is dat Nederland binnen deze thema’s internationaal gezien bovengemiddeld presteert.

Soorten subsidies

Er zijn verschillende soorten subsidies beschikbaar in Nederland, afhankelijk van de behoeften en doelen van de ontvangers. De meest voorkomende subsidies zijn:

 • Investeringssubsidies: Deze subsidies zijn bedoeld om bedrijven en organisaties te ondersteunen bij het doen van investeringen. Dit kan bijvoorbeeld het kopen van nieuwe machines, apparatuur of gebouwen zijn.
 • Innovatiesubsidies: Deze subsidies zijn gericht op het bevorderen van innovatie en onderzoek en ontwikkeling (R&D) binnen bedrijven en organisaties. Dit kan bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe producten, technologieën en processen zijn. Lees ook over de topsectoren subsidies voor innovatieve projecten.
 • Energiesubsidies: Deze subsidies zijn gericht op het stimuleren van duurzame energie en het verminderen van de CO2-uitstoot. Dit kan bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen, het isoleren van gebouwen of het investeren in windenergie zijn.
 • Exportsubsidies: Exportsubsidies zijn subsidies die worden verleend aan bedrijven om hen te helpen bij het exporteren van hun producten en diensten naar het buitenland. Deze subsidies zijn bedoeld om de export te stimuleren en de concurrentiepositie van bedrijven op internationale markten te versterken.
 • Werkgeverssubsidies: Deze subsidies zijn bedoeld om werkgevers te ondersteunen bij het creëren van nieuwe banen, het behouden van bestaande banen of het trainen van werknemers. Dit kan bijvoorbeeld het aanbieden van stageplekken of leerwerkplekken zijn.

Subsidies per organisatietype

De subsidiemogelijkheden zijn onder andere afhankelijk van de organisatievorm/rechtsvorm en de sector waarin de organisatie actief is. Subsidiebureau Nederland heeft voor verschillende organisatievormen en sectoren de subsidiemogelijkheden in kaart gebracht:

Hoe kun je subsidies aanvragen?

Het aanvragen van een subsidie kan een complex proces zijn. Het is belangrijk om te weten dat het aanvraagproces kan variëren afhankelijk van het type subsidie. Over het algemeen gelden de volgende stappen:

 1. Zoek naar subsidies die beschikbaar zijn voor uw specifieke behoeften en doelen.
 2. Bekijk de voorwaarden en criteria voor de subsidie om te bepalen of u in aanmerking komt. Zorg ervoor dat u aan alle vereisten voldoet voordat u de subsidie aanvraagt.
 3. Bereid uw aanvraag voor. Dit omvat het invullen van de benodigde formulieren en het indienen van alle vereiste documenten, zoals een businessplan, projectplan en een begroting.
 4. Dien uw aanvraag in. Dit kan veelal online, afhankelijk van het type subsidie. Zorg ervoor dat u de deadline voor het indienen van de aanvraag in acht neemt.
 5. Wacht op de beslissing en zorg dat u bereikbaar bent. De beslissing over uw subsidieaanvraag kan enige tijd duren, afhankelijk van het type subsidie en de complexiteit van uw aanvraag. Als onderdeel van de beoordeling kan de beoordelaar aanvullende informatie opvragen.

Vindbaarheid van subsidies

Als u meer informatie wilt over de beschikbare subsidies in Nederland, zijn er verschillende bronnen die u kunt raadplegen. Hier zijn enkele van de belangrijkste subsidiebronnen:

 • Rijksoverheid.nl: Deze website biedt informatie over subsidies en andere financiële steunmaatregelen die beschikbaar zijn voor bedrijven en non-profit organisaties.
 • RVO.nl: Dit is de officiële website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die informatie biedt over subsidies, financiering en andere ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers.
 • KvK.nl: De website van de Kamer van Koophandel biedt informatie over subsidies en andere ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers.
 • Regionale ontwikkelingsmaatschappijen: Er zijn verschillende regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland die informatie bieden over subsidies en financieringsmogelijkheden voor bedrijven en organisaties.
 • Intermediair subsidieadviseur: De corebusiness van de intermediair subsidieadviseur is het verkennen van subsidiekansen en het opstellen van subsidieaanvragen. Subsidiebureau Nederland is al ruim een decennium actief als intermediair subsidieadviseur en dankzij haar expertise in staat om snel verbanden te leggen, subsidiekansen inzichtelijk te maken en deze namens uw organisatie aan te vragen.

Subsidieaanvraagtraject uitbesteden aan de specialist

Vanwege het omvangrijke aantal subsidieregelingen is de kans groot dat ook uw organisatie in aanmerking komt voor subsidie. Echter zult u tijd en energie moeten steken in het doorgronden van het subsidielandschap. Heeft u hiervoor geen tijd, dan kunt u Subsidiebureau Nederland inschakelen om uw organisatie volledig door te lichten en alle relevante subsidieregelingen, fiscale regelingen en vermogensfondsen inzichtelijk te maken.

Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het in kaart brengen van subsidiemogelijkheden, het vormgeven van projecten, het aanvragen van subsidies en het begeleiden van subsidieprojecten. Lees meer over onze dienstverlening, het uitgebreid subsidieonderzoek of neem contact met ons op voor de kosteloze subsidiescan.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten