Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidies en fondsen voor buurtinitiatieven

Gevestigde dorpshuizen, buurthuizen, gemeenschapsvoorzieningen en andere bewonerscollectieven die een nieuw buurtinitiatief gaan uitvoeren, kunnen veelal in aanmerking komen voor subsidieregelingen en vermogensfondsen. Subsidies en fondsen voor buurtinitiatieven.

Wie kan subsidie voor een project aanvragen?

Deze subsidieregelingen en vermogensfondsen hanteren verschillende doelstellingen, voorwaarden en criteria. Algemeen uitgangspunt is dat het project wordt uitgevoerd door een rechtspersoon zonder winstoogmerk (een non-profit organisatie). In de praktijk betekent dit dat de aanvrager vaak een stichting of vereniging is. Een minder frequent voorkomende rechtsvorm is de coöperatie.

Waarvoor wordt subsidie verstrekt?

Subsidieverstrekkers en vermogensfondsen verstrekken niet zomaar een bijdrage voor een initiatief. Het initiatief moet aansluiten op de doelstelling(en) die zij zelf trachten te verwezenlijken. De meeste subsidieverstrekkers en vermogensfondsen die nieuwe buurtactiviteiten ondersteunen, beogen daarmee de sociale cohesie en leefbaarheid van een buurt, wijk of dorp te verbeteren.

Kort samengevat maakt een initiatief kans op een subsidie- en/of fondsbijdrage indien het bijdraagt aan:
– Het vergroten van de sociale cohesie in een gebied
– Het vergroten van de participatiemogelijkheden voor een brede doelgroep, waaronder ook mensen met een beperking.
– Het in stand houden en/of uitbreiden van het voorzieningenniveau in het gebied
– Het vergroten van de financiële zelfredzaamheid en verduurzamen van het initiatief/de organisatie.

Er kan voor uiteenlopende investeringen of activiteiten subsidie worden verstrekt. Het kan gaan om de verbouwing van een pand, de inrichting van het pand of de buitenruimte, maar ook voor het uitvoeren van een activiteitenprogramma bestaan subsidiekansen.
Niet alleen nieuwe initiatieven komen in aanmerking voor een bijdrage , ook succesvolle bestaande buurt- en dorpsinitiatieven die worden uitgebreid of doorontwikkeld kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of fondsbijdrage.

Welke subsidieverstrekkers en fondsen zijn er?

Overheidssubsidie kan worden verstrekt door het Rijk, door de provincie en gemeenten. Het Rijk (ministerie) ondersteunt over het algemeen enkel bij hoge uitzondering projecten; pilotprojecten die uniek zijn voor Nederland. Frequenter voorkomend zijn subsidies voor buurtinitiatieven die worden verstrekt door de provincie en gemeente. De mogelijkheden verschillen sterk per provincie en gemeente; daar waar de sociale cohesie en leefbaarheid onder druk staat wordt over het algemeen subsidie verstrekt voor projecten die de leefbaarheid vergroten.

Landelijke vermogensfondsen zoals Oranje Fonds, VSBfonds, Kansfonds en Stichting DOEN kunnen onder specifieke voorwaarden een fondsbijdrage verstrekken voor leefbaarheidsprojecten, waaronder ook buurtinitiatieven. Daarnaast bestaan er tientallen tot honderden regionale en lokale vermogensfondsen.

Zowel voor subsidies als fondsen geldt dat de exacte mogelijkheden in hoge mate afhankelijk zijn van de projectlocatie. Met name organisaties in gebieden waar de leefbaarheid onder druk staat kunnen rekenen op aanzienlijke ondersteuning. Zowel grote steden als het landelijk gebied, waarbij ieder gebied te maken heeft met een eigen dynamiek en maatschappelijke problematiek.

Een voorbeeldproject/referentie subsidie buurtinitiatief

Subsidiebureau Nederland heeft in 2020 met veel succes het subsidie- en fondsenwervingstraject begeleid voor een buurtaccommodatie met eigen kringloopwinkel. Deze vereniging beschikte over een eigen buurthuis en kringloopwinkel. Van de totale projectkosten, bestaande uit verbouw- en inrichtingskosten, is maar liefst 80% door middel van subsidies en vermogensfondsen bijeen gebracht.

Subsidie aanvragen voor uw buurtinitiatief?

Bent u betrokken bij een nieuw buurtinitiatief dat vanuit een stichting of vereniging wordt uitgevoerd? Subsidiebureau Nederland kan allereerst een vrijblijvende scan uitvoeren. U kunt ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten