Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Miljoenennota / Subsidies 2017

Geplaatst op oktober 9th, 2016 by Subsidiebureau Nederland

Tijdens Prinsjesdag 2017 is de Miljoenennota voor 2017 bekendgemaakt. Wij hebben de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot het subsidiebeleid op rij gezet. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er op diverse beleidsterreinen extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Subsidiebureau Nederland ondersteunt organisaties bij het optimaal benutten van deze subsidiekansen.

subsidies 2017

Duurzame energie en energiebesparing

De budgetten voor 2017 voor de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) bedragen respectievelijk € 176 miljoen, € 97 miljoen en € 40 miljoen. Ten opzichte van 2016 wordt  het budget voor de EIA met € 15 miljoen verhoogd. De budgetten voor de MIA en VAMIL blijven gelijk. Daarnaast zijn recentelijk een nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd waarmee het kabinet woningeigenaren en eigenaren van bedrijfsgebouwen stimuleert om gebouwen energiezuiniger te maken.

In 2017 wordt opnieuw een tender Wind op Zee opengesteld en wordt de innovatiekavel voor Wind op Zee aanbesteed. Het subsidiebudget voor de Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI) zal komend jaar groeien tot € 41 miljoen. Deze subsidie is bedoeld voor ondernemers die een energie-innovatie project hebben, dat bij kan dragen aan de economische (groene) groei in Nederland en een voorbeeld kan zijn voor afnemers in binnen- en buitenland.– subsidies 2017

Innovatie; research & development subsidies 2017

Het budget voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) wordt verhoogd tot € 1205 miljoen. De voordeelpercentages en schijflengtes blijven gelijk aan die van 2016. Lees meer over de WBSO op onze WBSO-pagina.

In 2017 komt er extra budget beschikbaar voor onderzoek & ontwikkeling en voor startende ondernemers en MKB-ers. In het nieuwe StartupDelta2020-programma werken Nederlandse innovatiehubs, zoals de regio’s Eindhoven en Twente, samen met ondernemers en de overheid aan een klimaat waarin startende ondernemers succesvol kunnen zijn. Bijzondere aandacht daarbij heeft het doorgroeien van een startend bedrijf tot scale-up. In 2017 komt € 50 miljoen beschikbaar voor een tweetal regelingen.– subsidies 2017

Milieu subsidies 2017

Het komend jaar worden diverse regelingen voortgezet, zo ook de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Om het saneringsproces verder te versnellen, wordt in 2017 in elk geval € 10 miljoen extra beschikbaar gesteld voor bedrijven en particulieren, die hun asbestdaken willen laten vervangen.

In 2017 volgen meer actieplannen voor de recycle economie. De doelstelling is, om in 2030 de helft minder grondstoffen te gaan verbruiken, om in 2050 tot een volledig circulaire economie te komen. Voor de realisering van deze recycle-economie wordt komend jaar € 27 miljoen vrijgemaakt.

Internationaal ondernemen

Het kabinet heeft de ambitie internationaal ondernemen sterk te bevorderen en in te spelen op de groeiende behoefte vanuit het bedrijfsleven en de kenniswereld aan internationale handels- en innovatiebevorderende diensten van de overheid. Vanaf 2017 wordt € 10 miljoen structureel extra vrijgemaakt voor inspanningen die de concurrentiepositie van Nederland in het buitenland ten goede komen. Via verschillende regelingen, zoals het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en de Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI), worden bedrijven ondersteund bij hun activiteiten in (ontwikkelings)landen.

Onderwijs en cultuur

Het kabinet investeert komend jaar € 10 miljoen extra in cultuur. Naast deze extra investeringen voor cultuur wil het kabinet bestaande stimuleringsregelingen effectiever inzetten. Daarom worden de algemene fiscale aftrekposten voor scholingsuitgaven en monumenten vervangen door gerichte scholingsvouchers en subsidies. Van de € 200 miljoen die beschikbaar is voor politieke prioriteiten gaat € 55 miljoen naar het bevorderen van gelijke kansen in het onderwijs.

Medisch onderzoek

Voor het ZonMw onderzoeksprogramma Memorabel wordt in totaal € 32 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2017 tot en met 2020. Met dit programma wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderzoek naar zowel de oorzaken, preventie, diagnostiek en behandeling van dementie en de zorg voor mensen met dementie. Daarnaast is er de komende jaren € 10 miljoen beschikbaar voor een ZonMw onderzoeksprogramma voor de GGZ. Voor het doen van onderzoek naar genderverschillen in de gezondheidszorg en het beter verspreiden van kennis zal ZonMw het programma Gender en gezondheid uitvoeren. Hiervoor stelt VWS in totaal € 12 miljoen ter beschikking.

Meer informatie?

Bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan direct contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten