Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidieregeling Praktijkleren

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Doelgroep Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling PraktijklerenDe regeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Erkende leerbedrijven komen in aanmerking voor subsidie als zij binnen een van de volgende categorieën begeleiding bieden:

 • Vmbo: een leerwerktraject in de basisberoepsgerichte leerweg.
 • Mbo: een beroepsbegeleidende leerweg.
 • Hbo: een duale of deeltijdopleiding die binnen de sectoren techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg of gedrag en maatschappij valt.
 • Promovendi: een promotie-onderzoek onder begeleiding van een universiteit of instituut van de KNAW of NWO.
 • Technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s): een ontwerpopdracht onder begeleiding van een universiteit.
 • Praktijkonderwijs (pro): onderwijs in het laatste schooljaar.
 • VSO: onderwijs in uitstroomprofiel ‘arbeidsmarktgericht’ of leerwerktraject ‘vervolgonderwijs’.

Subsidiebijdrage en aanvraagtijdvak -Subsidieregeling Praktijkleren

De bijdrage is maximaal € 2.700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats. Het jaarlijkse budget wordt verdeeld over het totaal aantal gerealiseerde plaatsen waarvoor subsidie is aangevraagd.

Elk schooljaar kan de aanvraag worden ingediend van 3 juni tot en met 17 september, 17.00 uur. De Subsidieregeling Praktijkleren heeft een totale looptijd tot studiejaar 2027/2028, met als laatste sluitingsdatum 18 september 2028 om 17.00 uur.

Meer informatie?

Neem contact met ons op indien u meer informatie wilt over de Subsidieregeling Praktijkleren. Wij kunnen de aanvraag op basis van no-cure, no-pay voor u verzorgen.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten