Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds richt zich op investeringen die de duurzame economische groei in Nederland stimuleert op het gebied van onderzoek, ontwikkeling, innovatie en kennisontwikkeling. Voorstellen die een substantiële bijdrage leveren aan het duurzame verdienvermogen en minimaal €30 miljoen aan subsidie behoeven, komen in aanmerking. Om de kans op subsidie te vergroten zijn samenwerkingsverbanden een interessante optie om zo de toekomst van Nederland vorm te gaan geven. In 2024 opent de subsidieregeling Nationaal Groeifonds de 4e ronde. Aanvragen is mogelijk vanaf 1 juni 2024.

Doelstelling subsidieregeling Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds vertegenwoordigt een strategische pijler in het Nederlandse beleid om duurzame economische groei te stimuleren door substantiële investeringen in onderzoek, ontwikkeling, innovatie en kennisontwikkeling. Deze regeling is in het leven geroepen om initiatieven te ondersteunen die een significante bijdrage leveren aan het versterken van het duurzame verdienvermogen van Nederland. De focus ligt op voorstellen van hoge kwaliteit die niet alleen de directe impact op de betrokken sectoren aantonen, maar ook potentieel positieve effecten hebben op de gehele Nederlandse economie. Met een instapdrempel van minimaal €30 miljoen aan benodigde subsidie, richt het fonds zich op grootschalige projecten.
Een breed samenwerkingsverband kan de kans op slagen substantieel verhogen, denk hierbij aan publiek-private partnerschappen of aan samenwerkingsverbanden die het onderzoeks- en innovatie-ecosysteem versterkt.

Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die de duurzame economische groei van Nederland simuleren. Hieronder worden de volgende activiteiten verstaan:

 • Onderzoek en Ontwikkeling:
  • Fundamenteel Onderzoek: Werkzaamheden gericht op het verwerven van nieuwe kennis zonder direct commercieel doel;
  • Industrieel Onderzoek: Het opdoen van nieuwe kennis voor de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen;
  • Experimentele Ontwikkeling: Gebruik van bestaande kennis en vaardigheden voor het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten;
  • Haalbaarheidsstudies: Analyse en onderzoek van het projectpotentieel.
 • Infrastructuur:
  • Onderzoeksinfrastructuur: Middelen en diensten voor wetenschappelijk onderzoek;
  • Test- en Experimenteerinfrastructuur: Faciliteiten voor het testen en ontwikkelen van nieuwe producten, technologieën en diensten.
 • Innovatieclusters:
  • Bouw en Exploitatie: Stimuleren van innovatieve activiteiten en samenwerking binnen clusters door bijvoorbeeld uitwisseling van kennis en deskundigheid.
 • Innovatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s):
  • Activiteiten zoals het verkrijgen van octrooien en het detacheren van hooggekwalificeerd personeel.
 • Proces- en Organisatie-innovatie:
  • Nieuwe of sterk verbeterde productie- of organisatiemethoden door middel van bijvoorbeeld innovatieve digitale technologieën.
 • Kennisontwikkeling:
  • Investeringen in menselijk kapitaal door onderwijs en vaardigheden. Bijvoorbeeld personeelskosten van opleiders en deelnemers, operationele kosten of adviesdiensten gerelateerd aan opleiding.

Belangrijkste voorwaarden Nationaal Groeifonds

Om in aanmerking te komen voor subsidie van het Nationaal groeifonds bestaan er vele voorwaarden waaraan moet worden voldaan. De voorwaarden zijn te rangschikken in project eisen, omvang eisen en deelnemers eisen. We zetten hieronder de belangrijkste voorwaarden op een rij:

Project voorwaarden:

 • Het project moet het duurzaam verdienvermogen van Nederland vergroten.
 • De investering is van niet-structurele aard. Het project heeft een begin en eind datum inclusief een exit strategie.
 • Investering vanuit het Nationaal Groeifonds is nodig bovenop de private investeringen.
 • Investering vanuit het Nationaal Groeifonds is nodig bovenop de publieke investeringen. Het voorstel (of specifiek deel) mag niet gefinancierd worden vanuit een bestaand overheidsprogramma.
 • Het project moet een positieve impact hebben op de samenleving en negatieve effecten moeten worden verminderd d.m.v. mitigerende maatregelen.
 • Het project mag niet ingaan tegen het kabinetsbeleid.
 • Het niveau van de financiering moet passen bij de omvang van het probleem.

Omvang en deelnemers voorwaarden:

 • Minimaal € 30 miljoen aan subsidie moet worden verleend. Waarbij elke deelnemer in het samenwerkingsverband minimaal € 125.000 ontvangt.
 • Het project duurt maximaal 15 jaar.
 • Er is genoeg vertrouwen dat de deelnemers capabel zijn en het project kunnen financieren. De activiteiten moeten technisch en economisch haalbaar zijn.
 • Het is aannemelijk dat de activiteiten niet kunnen plaatsvinden zonder subsidie.
 • Er is voldoende vertrouwen dat de activiteiten tot een positief saldo leiden van de maatschappelijke baten en lasten.

Budget & bijdrage

Het totale budget tussen 2021 en 2025 is € 20 miljard. De subsidie bijdrage is per activiteit verschillend, maar kan oplopen tot 100% van de kosten.
In 2023 heeft het Nationaal Groeifonds een bedrag van € 4 miljard uitgekeerd om te investeren in 18 nieuwe projecten die de langdurige economische groei moet bevorderen.

Aanvragen Nationaal Groeifonds

In 2024 gaat de vierde ronde van het fonds open. Vanaf 1 juni t/m 31 december kunnen aanvragen worden ingediend. Aanvragen worden beoordeeld op basis van het first come first serve principe, dat betekent dat aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Alvorens de definitieve aanvraag in te dienen, moet een vooraanmelding van het project worden gedaan. Deze vooraanmelding is verplicht en kan vanaf 1 april worden ingediend. Een vooraanmelding betreft een eerste conceptaanvraag die wordt beoordeeld op de criteria van het Nationaal Groeifonds. Eventuele aanbevelingen voor de definitieve aanvraag worden aangereikt.

Benieuwd naar de subsidiemogelijkheden?

Heeft u een omvangrijk project dat lijkt te voldoen aan de voorwaarden van het Nationaal Groeifonds? Neem dan contact met ons op om deze en andere subsidiemogelijkheden te verkennen. Wij voeren allereerst een vrijblijvende subsidiescan uit.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten