Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidiekansen voor zorg en welzijn

Subsidies spelen een vitale rol voor de zorgsector. Ze maken het mogelijk om baanbrekende ideeën te ontwikkelen en te implementeren, waardoor de zorg continu kan verbeteren, beter toegankelijk wordt en doelmatiger kan worden ingezet. Of je nu een kleinschalig lokaal project hebt, een project met landelijke impact of een grootschalig Europees onderzoeksinitiatief, er zijn tal van subsidiemogelijkheden beschikbaar voor vernieuwende initiatieven in de zorg.

Het belang van subsidies voor zorg & welzijn

Subsidies in zorg en welzijnGoede gezondheidszorg is een fundamentele pijler van onze samenleving. Het garandeert niet alleen de gezondheid en het welzijn van individuen, maar draagt ook bij aan de sociale en economische stabiliteit. Innovaties in de zorg zijn essentieel om deze kwaliteit te behouden en te verbeteren, vooral in de huidige samenleving waarin we te maken hebben met een toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing terwijl de bekostiging onder druk staat. Nieuwe innovaties zorgen onder andere voor betere behandelmethoden, efficiëntere zorgprocessen en uiteindelijk een hogere kwaliteit van leven voor patiënten.

Subsidies spelen een cruciale rol in de financiering van zorginstellingen en bedrijven die nieuwe technologieën, methoden en projecten ontwikkelen. Deze zorg en welzijnsorganisaties kunnen daardoor net die extra stap zetten om te komen tot waardevolle oplossingen. Hieronder benoemen we een aantal interessante nationale en Europese subsidieregelingen voor de zorgsector.

Nationale subsidieregelingen voor de zorg

De volgende subsidies voor de zorg zijn op nationaal niveau beschikbaar:

 • ZonMw: Innovatie en Onderzoek ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, biedt een breed scala aan subsidieregelingen voor projecten die gericht zijn op de verbetering van de gezondheidszorg. Eén van de belangrijke programma’s binnen ZonMw is het Vidi programma dat bedoeld is voor jonge onderzoekers die innovatieve ideeën willen ontwikkelen en uitvoeren die bijdragen aan de verbetering van de zorg. Daarnaast bied ZonMw verschillende meerjarenprogramma‘s die zich richten op langdurige onderzoeksprojecten in thema’s zoals ouderenzorg, preventie en geestelijke gezondheidszorg. Ook subsidiëren zij de implementatie van bewezen effectieve interventies en innovaties in de dagelijkse zorgpraktijk.
 • Stichting Management Apothekers en de Gezondheidszorg (STIMAG) STIMAG bevordert de gezondheidszorg door het subsidiëren van innovatief medisch wetenschappelijk onderzoek. De doelgroep bestaat uit jonge wetenschappers, waaronder PhD-kandidaten en onderzoekers die maximaal vijf jaar geleden zijn gepromoveerd, werkzaam bij Nederlandse instellingen met een algemeen nut. Subsidies zijn beschikbaar voor projecten in de eerste- of tweedelijnszorg, openbare, poliklinische of klinische farmacie, met een voorkeur voor farmacologisch en multidisciplinair onderzoek. Aanvragen kunnen slechts eenmaal per ronde worden ingediend en commerciële instellingen zijn uitgesloten van deelname.
 • Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) De STOZ heeft als doel de implementatie van innovatieve technologieën in de zorg te bevorderen. De doelgroep bestaat uit zorginstellingen en samenwerkingsverbanden die technologie willen inzetten om de kwaliteit van zorg te verbeteren en de zorg efficiënter te maken. Subsidies zijn beschikbaar voor projecten die technologische oplossingen integreren in de zorgpraktijk, met nadruk op toepasbaarheid en schaalbaarheid. Aanvragen moeten worden ingediend door organisaties die actief zijn in de Nederlandse gezondheidszorg.
 • Algemene innovatiesubsidies zoals de WBSO en MIT: Deze subsidieregelingen zijn gericht op de technologische vernieuwing van producten en productieprocessen. De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en de MIT (Mkb-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren) zijn regelingen die innovatie stimuleren. De WBSO biedt fiscale voordelen voor bedrijven die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (R&D), terwijl de MIT-regeling subsidies verstrekt voor innovatieprojecten van midden- en kleinbedrijven (mkb’s). In de gezondheidszorg kunnen deze regelingen worden ingezet om nieuwe medische technologieën en zorginnovaties te ontwikkelen en implementeren. Zorginstellingen en bedrijven kunnen de WBSO benutten voor onderzoek en ontwikkeling, terwijl de MIT hen helpt bij het opzetten van samenwerkingsprojecten en haalbaarheidsstudies. Deze regelingen bevorderen de introductie van innovatieve oplossingen die de zorgkwaliteit en -efficiëntie verbeteren.

Europese subsidieprogramma’s voor de zorg

Op Europees niveau zijn onder andere de volgende regelingen beschikbaar:

 • Horizon Europa Horizon Europa is het belangrijkste Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Binnen dit programma zijn er verschillende calls die specifiek gericht zijn op gezondheidszorg. Deze subsidies ondersteunen grootschalige onderzoeks- en innovatieprojecten die nieuwe technologieën, methoden en zorgoplossingen ontwikkelen met als doel de gezondheid van de Europese bevolking te verbeteren. De doelstellingen van het Horizon-cluster Gezondheid zijn gericht op het verbeteren en beschermen van de gezondheid en het welzijn van burgers van alle leeftijden. Dit wordt bereikt door het genereren van nieuwe kennis, het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en het integreren van een genderperspectief. Deze aanpak helpt bij het voorkomen, diagnosticeren, monitoren, behandelen en genezen van ziekten.
 • EU4Health programma Het EU4Health-programma is gericht op het verbeteren van de gezondheid van de bewoners binnen de Europese Unie (EU) en het waarborgen van een hoog niveau van gezondheidsbescherming in alle beleidsmaatregelen en activiteiten van de EU. Het programma wordt uitgevoerd via jaarlijkse werkprogramma’s, waarin de te ondernemen acties en de indicatieve toewijzing van financiële middelen worden beschreven.
 • EIT Health EIT Health is een kennis- en innovatiegemeenschap binnen het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie, dat zich richt op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid. EIT Health heeft als missies het versterken van de gezondheidszorgstelsels in Europa, het bevorderen van de gezondheid van burgers en het bijdragen aan een duurzame gezondheidseconomie in Europa.
 • European Innovation Council (EIC) De EIC ondersteunt baanbrekende innovaties in verschillende sectoren, waaronder de gezondheidszorg. Het EIC Accelerator programma biedt financiële steun aan kleine en middelgrote ondernemingen die innovatieve oplossingen ontwikkelen voor de gezondheidszorg, zoals nieuwe medische technologieën, e-health toepassingen en biotechnologische innovaties. Dit programma helpt bedrijven om hun innovatieve ideeën op te schalen en te commercialiseren.

Provinciale en gemeentelijke subsidies

Provincies en gemeenten in Nederland bieden diverse subsidies aan voor zorginnovatieprojecten die bijdragen aan de regionale en lokale gezondheidszorg. Zo richten provincies zich op initiatieven die inspelen op regionale gezondheidsuitdagingen, zoals vergrijzing of chronische ziekten. Gemeenten, met name de grotere steden, verstrekken subsidies voor bijvoorbeeld projecten die lokale zorgvoorzieningen verbeteren, welzijnsprojecten bevorderen en programma’s ondersteunen die de zorg en het welzijn in de wijk verbeteren.

Subsidiekansen benutten?

Bij Subsidiebureau Nederland staan we klaar om zorginstellingen en bedrijven te helpen bij het navigeren door het complexe landschap van subsidies en het realiseren van hun innovatieve zorgprojecten. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe wij u kunnen ondersteunen en samen de zorg van morgen vorm te geven.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.









   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten