Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidiekansen voor evenementen en leefbaarheidsinitiatieven in het aardbevingsgebied Groningen

Geplaatst op oktober 7th, 2019 by Subsidiebureau Nederland

Maatschappelijke organisaties, ondernemers en inwoners in het aardbevingsgebied Groningen kunnen een aanvullende subsidiebijdrage ontvangen wanneer zij een evenement of een project uitvoeren dat de leefbaarheid in het gebied vergroot.

De activiteiten moeten plaatsvinden in het aardbevingsgebied Groningen. Het betreft de gemeenten Appingedam, Loppersum, Delfzijl, Midden-Groningen, Het Hogeland, Oldambt en de voormalige gemeenten Winsum, Ten Boer en een deel van Meerstad. Voor initiatieven in andere delen van Groningen en Nederand bestaan ook subsidieregelingen en vermogensfondsen, echter bestaan er aanvullende subsidiekansen voor initiatieven in het aardbevingsgebied.

Voorwaarden leefbaarheidssubsidie aardbevingsgebied

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor evenementen en leefbaarheidsinitiatieven moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het project:

 • Levert een positieve bijdrage aan de leefbaarheid.
 • Heeft aantoonbaar draagvlak onder inwoners of belanghebbenden. Dit blijkt onder andere uit de betrokkenheid vanuit de inwoners, partners en de inzet van vrijwilligers.
 • Draagt bij aan versterking van de samenwerking tussen verschillende organisaties in het dorp of met buurdorpen.
 • Heeft een duurzaam karakter. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit een blijvend fysiek resultaat, de herhaalbaarheid van een evenement, of het positieve effect op de sociale cohesie.
 • Dient gereed te zijn voor uitvoering en binnen één jaar na het indienen van de aanvraag te zijn afgerond. Opmerking: voor het inschakelen van een deskundige voor planontwikkeling of fondsenwerving kan ook subsidie worden aangevraagd.

Beschikbare budget leefbaarheidssubsidie

De subsidiebijdrage wordt beschikbaar gesteld vanuit het Nationaal Programma Groningen. De komende tien jaar is er € 10 miljoen beschikbaar. Voor de periode van 2 september 2019 t/m 31 december 2020 is er een ongeveer €1.1 miljoen beschikbaar.

Subsidiebijdrage en subsidiabele kosten

Per aanvraag kan er maximaal € 10.000 subsidie worden aangevraagd. De kosten die in aanmerking komen voor subsidie kunnen betrekking hebben op:

 • Het inschakelen van professionele ondersteuning door een deskundige bij de planontwikkeling, fondsenwerving en/of planuitvoering;
 • Een project gericht op het verbeteren van de leefbaarheid;
 • Het uitvoeren van een evenement.

Voor evenementen bedraagt het maximale subsidiepercentage 25%. Voor het inschakelen van professionele ondersteuning en voor projecten gericht op het verbeteren van de leefbaarheid is het subsidiepercentage 100%.

Let op: aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld (first come, first serve) en het budget zal waarschijnlijk ruim voor 31 december 2020 zijn uitgeput.

Subsidiebureau Nederland inschakelen voor planontwikkeling en fondsenwerving

Subsidiebureau Nederland kan u ondersteunen bij het ontwikkelen/opstellen van een projectplan en het verzorgen van het fondsenwervingstraject. De inzet van Subsidiebureau Nederland is eveneens subsidiabel.

Overige subsidiekansen

Naast deze subsidieregeling bestaan er nog vele andere regelingen (subsidieregelingen en vermogensfondsen) waarvoor uw organisatie mogelijk ook in aanmerking komt. Enkele voorbeelden van landelijke vermogensfondsen treft u aan op deze pagina.

Mogelijkheden verkennen, of direct een subsidietraject starten?

Wilt u de mogelijkheden verkennen, of direct een subsidie-/fondsenwervingstraject in gang zetten? Neem dan contact met ons op. Subsidiebureau Nederland kan allereerst een vrijblijvende subsidiescan uitvoeren, waarmee een inschatting wordt gemaakt van de mogelijkheden op hoofdlijnen.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten