Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidiekansen voor bedrijven in 2020

Geplaatst op oktober 12th, 2019 by Subsidiebureau Nederland

Tijdens Prinsjesdag zijn de Miljoenennota en Rijksbegroting voor 2020 bekendgemaakt. Bedrijven kunnen in 2020 profiteren van extra middelen die beschikbaar worden gesteld ter stimulering van de energietransitie en het innovatievermogen. Wij hebben de voornaamste kansen in dit artikel samengevat.

Wilt u in 2020 voortvarend van start gaan met één of meerdere subsidietrajecten? Plan uw activiteiten en zorg dat u op de hoogte bent van de subsidiekansen die relevant zijn voor uw organisatie. Onderaan dit artikel leest u hoe Subsidiebureau Nederland u daarbij kan ondersteunen.

Verbreding Energie-Investeringsaftrek, verhoging budget Milieu-Investeringsaftrek

De Energie-Investeringsaftrek (EIA) zal per 2020 worden verbreed. Het EIA budget voor 2020 bedraagt € 147 miljoen en zal naast het stimuleren van energiebesparing en –opwekking ook worden ingezet voor het realiseren van doelstellingen in het kader van het Klimaatakkoord (CO2-reductie). Het EIA-aftrekpercentage blijft ongewijzigd op 45%. Deze fiscale regeling levert een netto voordeel op van gemiddeld 10% ten opzichte van het investeringsbedrag. Het daadwerkelijke voordeel hangt af van de fiscale winst.

Daarnaast wordt het budget voor de Milieu-Investeringsaftrek (MIA), de tegenhanger van de EIA voor milieu-investeringen, verhoogd van € 114 miljoen in 2019 naar € 124 miljoen in 2020. Het budget voor de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen) blijft gelijk. De aftrekpercentages voor beide regelingen blijven ongewijzigd ten opzichte van 2019.

Subsidie voor klimaatmaatregelen en circulaire economie

In 2020 is er via de Klimaatenvelop zo’n € 60 miljoen subsidie beschikbaar voor de industrie. Daarmee worden bedrijven in staat gesteld om klimaatmaatregelen te nemen. De focus ligt daarbij onder andere op de versnelling van waterstofprojecten (opslag, conversie en toepassing) en de versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie. Er kan subsidie worden verstrekt voor zowel onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, pilotprojecten als demonstratieprojecten. De extra middelen worden zoveel mogelijk via bestaande subsidieregelingen verdeeld, waaronder de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Zoals al eerder aangekondigd zal de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) in 2020 worden opgevolgd door de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++), waarbij de focus wordt verlegd van energieproductie naar CO2-reductie. In lijn met deze wijziging zal ook de regeling Hernieuwbare Energieprojecten worden bijgesteld.

Tot op heden is er relatief weinig aandacht besteed aan het thema ‘circulaire economie’, echter beschouwt het kabinet dit als een onmisbaar thema bij het behalen van de klimaatdoelstellingen. Het kabinet stelt daarom in 2020 eenmalig € 80 miljoen subsidie beschikbaar voor circulaire projecten die ook een CO2-reductie opleveren in onder meer de grond-, weg- en waterbouw en de kunststofketen. Aanvullend wordt er € 8 miljoen subsidie beschikbaar gesteld ter bevordering van de transitie naar een circulaire economie in verschillende sectoren.

Flexibeler WBSO aanvragen en meer rijksmiddelen voor de MIT-regeling

Bedrijven die technisch nieuwe producten, productieprocessen of programmatuur ontwikkelen kunnen per 2020 flexibeler gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Het wordt mogelijk om één dag voor de start van de subsidieperiode een aanvraag in te dienen. Daarnaast wordt het mogelijk om jaarlijks 4 in plaats van 3 WBSO-aanvragen in te dienen. De WBSO wordt daarmee interessanter voor bedrijven met korte innovatiecycli, zoals veel ICT-bedrijven.

Daarnaast wordt in 2020 door het Rijk € 39 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor de regeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Dit is een verhoging van € 9 miljoen ten opzichte van 2019. De MIT is bedoeld voor innovatieprojecten van bedrijven die aansluiten op één of meerdere programma’s of plannen van de Nederlandse topsectoren.

Stimuleren (door)groei startups en scale-ups

Vanuit TechLeap.NL, het vervolg op StartupDelta, zal worden gefocust op het stimuleren van groei en doorgroei van startups en scale-ups. Het doel is grote maatschappelijke en economische impact te realiseren. Voor de uitvoering van de plannen wordt een subsidiebudget van € 65 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2020 t/m medio 2023.

Verhoging tarief Innovatiebox

Het tarief van de Innovatiebox zal per 1 januari 2020 worden verhoogd tot 9% (voorheen 7%). Via de Innovatiebox betalen VPB-plichtige ondernemers die winst maken met innovatieve activiteiten minder vennootschapsbelasting.

Oprichting Invest-NL voor ondernemingen

Dit jaar wordt Invest-NL opgericht. In 2020 zullen waarschijnlijk de eerste projecten worden gefinancierd. Het doel van Invest-NL is het verstrekken van financiering aan ondernemingen en daarmee onder andere maatschappelijke opgaven te verwezenlijken. Invest-NL ontvangt eenmalig € 1,7 miljard aan startkapitaal en daarnaast jaarlijks € 10 miljoen aan ontwikkelbudget. Het fonds kan zowel direct investeren in bedrijven, als indirect via fondsvorming.

Subsidiekansen benutten in 2020?

Heeft u de subsidiekansen voor uw organisatie goed in beeld? In aanloop naar 2020 kan Subsidiebureau Nederland een uitgebreid subsidieonderzoek voor u uitvoeren, zodat u in het nieuwe jaar voortvarend van start kunt met nieuwe subsidietrajecten. Voorafgaand voeren wij ter verkenning van de mogelijkheden een vrijblijvende en kosteloze subsidiescan uit. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Subsidiekansen voor bedrijven in 2020

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten