Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidiekansen optimaal benutten?

Geplaatst op april 24th, 2016 by Subsidiebureau Nederland

Organisaties slagen er om uiteenlopende redenen niet (of onvoldoende) in om subsidiekansen optimaal te benutten. In grote lijnen beschikt men over onvoldoende inzicht in de relevante subsidieregelingen, slaagt men er niet in om een kwalitatief sterke subsidieaanvraag op te stellen, of krijgt men naderhand te maken met een terugvordering door gebreken in de subsidieadministratie. Zonde, want deze oorzaken zijn één voor één weg te nemen.

Inzicht in subsidiekansen

Vaak blijkt men geen inzicht te hebben in de subsidieregelingen die relevant zijn voor de eigen organisatie. Het aanbod van regelingen (subsidieregelingen, kredieten, fiscale regelingen en fondsen) is groot, waardoor het voor de gemiddelde mkb-er niet interessant is om dit in eigen beheer bij te houden. Echter is het van grote meerwaarde wanneer er op hoofdlijnen een beeld ontstaat van de relevante regelingen. Om deze reden adviseren wij om periodiek een uitgebreid subsidieonderzoek uit te laten voeren, waarmee het inzicht in de subsidiekansen wordt vergroot. Hierdoor kunt u in de voorfase, tijdens de projectinitiatie, inspelen op de voornaamste subsidiekansen. Subsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het uitvoeren van maatwerk subsidieonderzoek.

Zie ook: Uitgebreid subsidieonderzoek & Attenderingsservice.

subsidiekansen benuttenKwalitatief sterke subsidieaanvraag

Inzicht in de relevante subsidiekansen is een basisvoorwaarde voor het optimaal kunnen benutten van subsidieregelingen. Wanneer zich een concrete subsidiekans voordoet, zal er een sterke subsidieaanvraag opgesteld moeten worden. De kwaliteit van de subsidieaanvraag wordt enerzijds bepaald door inhoudelijke projectinformatie, anderzijds door de mate waarin de aanvrager erin slaagt om aansluiting op de doelstelling(en), criteria en voorwaarden van de subsidieregeling te onderbouwen. Dit laatste is een grote uitdaging voor de gemiddelde organisatie, aangezien de onderliggende wetteksten en beleidsdocumenten waarin het subsidiebeleid en de doelstellingen zijn vastgelegd, vaak moeilijk zijn te doorgronden. Voor Subsidiebureau Nederland is het opstellen van subsidieaanvragen een activiteit die behoort tot haar core-business.

Zie ook: subsidieaanvraag opstellen.

Administratieve verplichtingen

Het optimaal benutten van subsidiekansen lukt enkel wanneer u erin slaagt om de toegekende subsidie daadwerkelijk te innen én te behouden. Vaak gaat de toekenning van subsidie gepaard met administratieve verplichtingen, zoals het opstellen van een tussen- en/of eindrapportage. Simpel gezegd: de subsidieverstrekker wil inzicht in de behaalde resultaten en de besteding van de subsidiegelden. Wij kunnen per subsidieregeling precies aangeven welke administratieve verplichtingen van toepassing zijn en bieden ondersteuning tijdens het verantwoordingstraject.

Zie ook: administratieve ondersteuning.

Meer informatie?

Subsidiebureau Nederland ondersteunt u bij het optimaal benutten van de subsidiekansen voor uw organisatie. Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten