Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidiegeld voor productie duurzame energie hoopt op

Geplaatst op mei 30th, 2019 by Subsidiebureau Nederland

De Nederlandse overheid wil klimaatverandering tegengaan door de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen 49% lager liggen t.o.v. ijkjaar 1990. Om dit doel te halen neemt de Rijksoverheid maatregelen en maakt zij afspraken met partijen uit verschillende sectoren. In dit verband wordt er voor miljarden aan subsidie verstrekt voor de productie van duurzame energie.

Flinke reserve opgebouwd

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat jaarlijks de uitgaven aan subsidies voor de productie van duurzame energie (hoofdzakelijk de SDE+) te hoog inschat. Hierdoor is er een reserve van € 2,5 miljard opgebouwd in de afgelopen 5 jaren. Ondanks dat het subsidiegeld niet is uitgegeven blijft het budget op de begroting van EZK beschikbaar voor potentiële projecten in de toekomst.

Advies Rekenkamer: realistisch begroten en inzicht verschaffen

De Algemene Rekenkamer oordeelt dat realistisch begroten extra belangrijk is. Momenteel is de samenhang tussen de subsidieregeling aan de ene kant en de dekking via de opslag op de energienota aan de andere kant niet duidelijk voor burgers, bedrijven en het parlement. Het is van belang dat deze huishoudens en organisaties inzicht krijgen in de geldstromen, vooral omdat de komende jaren de uitgaven flink zullen toenemen.

Ook geeft de Rekenkamer aan dat het inzicht bij de inkomsten beter kan. Het is bekend dat bedrijven en huishoudens ieder 50% bijdragen aan de inkomsten via de Opslag Duurzame Energie (ODE). Echter is het niet duidelijk hoe dit in de werkelijkheid uitpakt. De Algemene Rekenkamer beveelt de minister dan ook aan om inzicht te verschaffen over hoe de lastenverdeling in de praktijk uitpakt.

Als laatste plaatst de Algemene Rekenkamer een kritische kanttekening bij een recente uitspraak van de minister over de invoering van de Wet Opslag Duurzame Energie. De minister stelt dat alle inkomsten beschikbaar moeten blijven voor de uitgaven aan duurzame energieproductie. De Rekenkamer is van mening dat wanneer de opbrengst uit de opslag duurzame energie hoger is dan geraamd, dit overschot zou moeten terugvloeien naar de algemene middelen.

Veel financieringsmogelijkheden voor energieprojecten

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de reserves, of een gedeelte daarvan, allereerst zullen worden besteed binnen de bestaande subsidieregelingen, alvorens deze terugvloeien naar de algemene middelen. Wij verwachten dat er de komende jaren veel ruimte zal bestaan voor de subsidiëring van duurzame energieprojecten en energieinnovatieprojecten. Wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Lees meer over de beschikbare energiesubsidies voor de opwek van duurzame energie.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten