Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidiebureau Den Haag

Den Haag is qua inwoneraantal de derde gemeente van Nederland en heeft te maken met grootstedelijke uitdagingen op sociaal-economisch terrein. Vanuit het gemeentelijk Subsidiebureau Den Haag wordt er subsidie verstrekt aan bedrijven en non-profit organisaties, zoals stichtingen en verenigingen, die een wezenlijke bijdrage leveren aan de beleidsdoelstellingen van Gemeente Den Haag. Mogelijk komt ook uw organisatie voor een subsidiebijdrage.

Beleidsdoelstellingen Gemeente Den Haag

Gemeente Den Haag heeft net als de andere grote gemeenten te maken met zeer diverse economische en maatschappelijke uitdagingen. Om deze uitdagingen succesvol te kunnen aanpakken heeft de gemeente per beleidsterrein specifieke doelstellingen geformuleerd. De beschikbare financiële middelen zijn via de begroting toegewezen aan de verschillende beleidsterreinen.

Het verstrekken van subsidie is één van de middelen die overheden kunnen inzetten om de beleidsdoelstellingen te realiseren, dan wel het bereiken daarvan te versnellen. Gemeente Den Haag verstrekt in dat verband subsidie aan organisaties die projecten uitvoeren waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de realisatie van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Subsidiebureau Nederland en Subsidiebureau Den Haag

De gemeenten beschikken over een eigen subsidiebureau. Subsidiebureau Den Haag houdt zich, zoals de naam al doet vermoeden, bezig met het afhandelen van subsidieaanvragen van organisaties uit Den Haag . Subsidiebureau Nederland beschikt over contacten binnen verschillende gemeenten en kan u daardoor adviseren over de slagingskans van een aanvraag en het traject in goede banen leiden. Op die manier wordt de kans op een toekenning vergroot.

Ook gemeentelijke subsidie voor uw organisatie

Mogelijk verwacht u niet dat de gemeente subsidie zou kunnen verstrekken. Over het algemeen geldt dat wanneer het project bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen (zie hierboven) van Gemeente Den Haag, zich in principe een subsidiekans kan voordoen. De exacte mogelijkheden zijn afhankelijk van vele factoren. Wanneer u erachter wilt komen of Gemeente Den Haag subsidie kan verstrekken voor uw project, dan is het aan te raden om de bestaande regelingen door te nemen én het desbetreffende beleidsdocument.

Ook wanneer er geen specifieke subsidieregeling bestaat voor het project kan er in bepaalde gevallen toch subsidie worden verstrekt via een buitenwettelijke subsidieaanvraag. Dat is mogelijk wanneer het project bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente en subsidiëring zinvol wordt geacht.

Subsidie vanuit het Rijk, de provincie en vermogensfondsen

Niet alleen Subsidiebureau Den Haag verstrekt subsidie; ook de Europese Unie, het Rijk, de provincie en vele vermogensfondsen ondersteunen innovatieve, duurzame of maatschappelijke projecten van organisaties.  Om deze reden adviseren wij om direct alle mogelijkheden in beeld te brengen en niet enkel te focussen op een aanvraag bij Subsidiebureau Den Haag. Door bij meerdere overheden en/of fondsen een aanvraag in te dienen zal het totale subsidiebedrag toenemen en spreiding over meerdere partijen vergroot ook de kan op subsidietoekenning.

Subsidiebureau Nederland inschakelen?

Subsidiebureau Nederland is het meest veelzijdige subsidiebureau in Nederland. Vanuit Subsidiebureau Nederland kunnen wij het subsidietraject namens uw bedrijf of non-profit organisatie verzorgen. Lees meer over onze dienstverlening of neem direct contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten