Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie voor Waterstof – investeringen en innovatieprojecten

Waterstof is een veelbelovende energiebron die een belangrijke rol kan spelen in de overgang naar een duurzame energie-economie in Nederland. Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden beschikbaar voor waterstofprojecten, variërend van de SDE++ tot DEI+ en TKI-subsidies. Met de steun van de overheid en de groeiende waterstofindustrie is de toekomst van waterstof in Nederland veelbelovend. Het is nu aan bedrijven, onderzoeksinstituten en investeerders om deze kansen te benutten en bij te dragen aan een schone en duurzame toekomst.

Waterstof als sleutel naar een koolstofarme economie

Waterstof, als een veelbelovende en schone energiebron, heeft de aandacht getrokken van beleidsmakers, bedrijven en investeerders. Nederland heeft ambitieuze doelen gesteld om de overgang naar een duurzame energie-economie te versnellen, en waterstof speelt hierin een cruciale rol.

Waterstof wordt beschouwd als een sleutelelement in de transitie naar een koolstofarme economie. Het is een schone energiebron die kan worden geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, zoals wind- en zonne-energie. Dit maakt waterstof een belangrijk hulpmiddel bij het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Waterstof kan worden ingezet voor een breed scala aan toepassingen, waaronder de mobiliteitssector, de industrie, en de energiesector. Het heeft de potentie om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de energievoorziening te diversifiëren.

Subsidie voor waterstof investeringen

subsidie voor waterstofEr bestaan diverse investeringssubsidies waarmee onder andere waterstofinvesteringen worden gesubsidieerd. Hieronder worden wij een aantal belangrijke regelingen toegelicht.

Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit

De Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit is een specifieke subsidieregeling die gericht is op het stimuleren van waterstofmobiliteit in Nederland. Deze regeling heeft tot doel de ontwikkeling en implementatie van waterstofvoertuigen en bijbehorende infrastructuur te bevorderen. Hierbij ligt de nadruk op de mobiliteitssector en de reductie van CO2-uitstoot in het transport. Voor waterstofprojecten in mobiliteit, zoals waterstofbussen, vrachtwagens, en tankstations, biedt de Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit financiële ondersteuning. Deze subsidie kan bijdragen aan de kosten van aanschaf, ontwikkeling, en implementatie van waterstofmobiliteitsoplossingen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling die bedrijven financieel ondersteunt bij investeringen in energiezuinige en milieuvriendelijke technologieën. Waterstofprojecten kunnen in aanmerking komen voor EIA-subsidie als ze voldoen aan de voorwaarden en criteria van de regeling. Dit kan een waardevolle bron van financiële ondersteuning zijn voor bedrijven die willen investeren in waterstoftechnologie. Voor waterstofprojecten kan de EIA van toepassing zijn op verschillende aspecten van de productieketen, waaronder de elektrolyseapparatuur, waterstofopslagfaciliteiten, en waterstoftransport- en distributiesystemen.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) is een fiscale stimuleringsregeling die gericht is op het bevorderen van milieuvriendelijke investeringen. Waterstofprojecten die bijdragen aan milieubescherming en duurzaamheid kunnen in aanmerking komen voor MIA-subsidie. De MIA kan onder andere van toepassing zijn op de aanschaf van waterstofproductieapparatuur, waterstofvoertuigen, en infrastructuur voor waterstofopslag en -distributie.

Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++)

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) is een belangrijk instrument van de Nederlandse overheid om duurzame energieprojecten te ondersteunen. Deze regeling subsidieert het verschil tussen de kostprijs van duurzame energieproductie en de marktprijs van grijze energie. Waterstofprojecten die aantoonbaar bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot komen in aanmerking voor SDE++-subsidie.

Subsidie voor waterstof innovatieprojecten

Voor de ontwikkeling van waterstof innovaties bestaan ook diverse subsidieregelingen, waaronder de DEI+, TKI-regelingen, WBSO en MIT.

Demonstratie-Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De DEI+ is gericht op het stimuleren van innovatieve projecten die bijdragen aan de energietransitie en klimaatdoelstellingen. Waterstofprojecten die nieuwe technologieën of concepten demonstreren en de koolstofvoetafdruk verminderen, kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie.

Innovatieprojecten Topsectoren (TKI’s)

De Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zijn samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden om innovatie te bevorderen in specifieke topsectoren. Binnen de TKI’s zijn er verschillende programma’s en subsidies beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling van waterstoftechnologieën en -toepassingen.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een Nederlandse fiscale stimuleringsregeling die bedrijven ondersteunt bij het uitvoeren van speur- en ontwikkelingswerk (R&D) projecten. Deze regeling heeft tot doel innovatie en technologische ontwikkeling te bevorderen. Voor waterstofprojecten kunnen specifieke R&D-activiteiten in aanmerking komen voor de WBSO-regeling.

Voor waterstofprojecten kan de WBSO van toepassing zijn op verschillende aspecten, bijvoorbeeld:

 • Onderzoek en ontwikkeling van waterstofproductietechnologieën, waaronder elektrolyseprocessen en waterstofopwekking uit hernieuwbare bronnen.
 • Verbeteringen in de efficiëntie en kostenreductie van waterstofproductie en distributie.
 • Innovatie in waterstofopslagtechnologie, met inbegrip van methoden voor verbeterde opslagcapaciteit en veiligheid.
 • Onderzoek naar waterstoftoepassingen in verschillende sectoren, zoals mobiliteit, industrie en energievoorziening.

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

De MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) is een subsidieregeling die gericht is op het bevorderen van innovatie en samenwerking binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Nederland. De MIT-regeling heeft als doel het stimuleren van technologische ontwikkeling en innovatieprojecten in verschillende topsectoren, waaronder de energie- en waterstofsector.

Europese subsidieregelingen

Nederland werkt samen met andere Europese landen om de waterstofmarkt te stimuleren. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven om deel te nemen aan grensoverschrijdende waterstofprojecten en financiering te ontvangen vanuit Europese programma’s.

Nederland neemt deel aan het Europese Horizon Europe-programma, dat tot doel heeft om onderzoek en innovatie te stimuleren. Binnen dit programma zijn er kansen voor Nederlandse organisaties en bedrijven om financiering te ontvangen voor waterstofgerelateerde projecten.

Regionale en provinciale waterstofsubsidies

Naast de landelijke subsidieregelingen zijn er in Nederland ook verschillende regionale en provinciale subsidieregelingen ter stimulering van de ontwikkeling en implementatie van waterstofprojecten. Deze subsidies richten zich vaak op specifieke regionale behoeften en initiatieven, en ze kunnen een waardevolle bron van financiering zijn voor bedrijven en organisaties die actief zijn in die regio’s.

Benieuwd naar uw subsidiekansen?

Heeft u een waterstof investering of waterstof innovatieproject gepland en bent u benieuwd naar de subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op met Subsidiebureau Nederland. Onze adviseurs staan u graag te woord.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten