Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie voor investeringen in veestallen

Geplaatst op juli 6th, 2020 by Subsidiebureau Nederland

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 16 juni 2020 de investeringsmodule van de subsidieregeling Brongerichte verduurzaming van stallen en managementmaatregelen (SBV) gepubliceerd. De investeringsmodule richt zich op de aanschaf- en het gebruiksklaar maken van nieuwe bewezen innovaties ten behoeve van integrale, brongerichte emissiereductie in bestaande en nieuwe stalsystemen (pluimveehouderij).

Budget en hoogte subsidiebijdrage

Voor de eerste openstelling van deze subsidie is in totaal € 7,5 miljoen beschikbaar voor pluimveehouders. De volgende jaren is er ook budget beschikbaar voor veehouders van andere dierlijke soorten.

De subsidie bedraagt in principe 40% van de subsidiabele kosten, maar kan in bepaalde gevallen worden verhoogd tot in totaal 80% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag per pluimveehouderijonderneming is € 500.000. De subsidie wordt aangevraagd per veehouderijlocatie. Per veehouderijlocatie is het maximum subsidiebedrag € 140.000 en per stalsysteem (dierenverblijf/stal) is het maximale subsidiebedrag € 35.000.

Openstellingstijdvak

Vraag de subsidie Investeren in bewezen innovaties voor stallen aan vanaf 1 juli 2020. Uw aanvraag moet op 31 augustus 2020 om 17:00 uur bij ons binnen zijn.

Achtergrondinformatie subsidieregeling

Het doel van de SBV-regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en de uitrol van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stalsystemen, gericht op broeikasgas- en stalemissies. Dit draagt zowel bij aan de gezondheid en het welzijn van mens en dier als aan realisatie van klimaat- en milieudoelen. Brongericht betekent dat de uitstoot van verschillende emissies, zoals ammoniak en methaan, zoveel mogelijk wordt voorkomen, namelijk door de emissies bij de bron aan te pakken. Bijvoorbeeld door het snel uit de stal afvoeren en scheiden van urine en mest.

Bron: www.rvo.nl 

Subsidie aanvragen?

Wilt u deze subsidieregeling aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Tags: , ,

This entry was posted on maandag, juli 6th, 2020 at 12:38 and is filed under Agrarisch. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten