Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Energietransitie & Duurzaamheid

De energietransitie en de bevordering van duurzaamheid zijn belangrijke onderwerpen op de agenda van de Nederlandse overheid. Om deze doelen te bereiken is er een Kennis- en Innovatieagenda (KIA) opgesteld. In deze tekst zullen we de KIA Energietransitie & Duurzaamheid onder de loep nemen en bespreken wat deze inhoudt en welke doelen ermee worden nagestreefd.

Wat is de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Energietransitie & Duurzaamheid?

De KIA Energietransitie & Duurzaamheid is een agenda waarin wordt beschreven hoe Nederland in de toekomst op een duurzame manier energie kan opwekken en gebruiken. Deze agenda is opgesteld door de Topsector Energie in samenwerking met verschillende maatschappelijke partijen en kennisinstellingen. Het doel van de KIA Energietransitie & Duurzaamheid is om ervoor te zorgen dat Nederland in 2050 volledig energieneutraal is en daarmee een bijdrage levert aan het terugdringen van de opwarming van de aarde.

De doelen van de KIA Energietransitie & Duurzaamheid

De KIA Energietransitie & Duurzaamheid heeft verschillende doelen opgesteld die ervoor moeten zorgen dat Nederland in 2050 volledig energieneutraal is. Deze doelen zijn onderverdeeld in verschillende thema’s, namelijk:

 • Gebouwde omgeving: In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland energieneutraal zijn. Dit betekent dat er geen fossiele brandstoffen meer gebruikt mogen worden voor de verwarming en koeling van deze gebouwen. Ook moet er meer aandacht komen voor energiebesparing en moeten er nieuwe manieren worden ontwikkeld om duurzame energie op te wekken.
 • Mobiliteit: In 2050 moeten alle auto’s en andere voertuigen in Nederland emissieloos zijn. Dit betekent dat er geen uitstoot meer mag zijn van CO2 en andere schadelijke stoffen. Ook moet er meer aandacht komen voor duurzame mobiliteit, zoals fietsen en openbaar vervoer.
 • Industrie: In 2050 moet de Nederlandse industrie volledig klimaatneutraal zijn. Dit betekent dat er geen CO2-uitstoot meer mag zijn bij het produceren van goederen. Ook moet er meer aandacht komen voor hergebruik van materialen en duurzame productieprocessen.
 • Elektriciteit: In 2050 moet alle elektriciteit in Nederland duurzaam worden opgewekt. Dit betekent dat er geen fossiele brandstoffen meer gebruikt mogen worden voor de opwekking van elektriciteit. Ook moeten er nieuwe manieren worden ontwikkeld om duurzame energie op te wekken.

Naast deze concrete doelstellingen, is de KIA Energietransitie & Duurzaamheid ook gericht op het stimuleren van samenwerking en kennisdeling tussen verschillende partijen. Zo wordt er samengewerkt tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden om gezamenlijk de energietransitie te versnellen. Ook wordt er ingezet op het stimuleren van innovatie en het bevorderen van ondernemerschap op het gebied van duurzaamheid en energietransitie.

Ook wordt er gebruik gemaakt van publiek-private samenwerkingen, waarbij zowel publieke als private partijen gezamenlijk investeren in duurzame innovaties. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van consortia, waarbij bedrijven en kennisinstellingen samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe duurzame technologieën.

Subsidie projecten die bijdragen aan de KIA Energietransitie & Duurzaamheid

Om de doelstellingen van de KIA Energietransitie & Duurzaamheid te realiseren, wordt er ook ingezet op het beschikbaar stellen van financiële middelen. Zo zijn er verschillende subsidieprogramma’s beschikbaar voor bedrijven en organisaties die zich bezighouden met duurzaamheid en energietransitie. Zoals de Demonstratie Energie-Innovatie (DEI+) en de Topsector Energie-regeling, die gericht is op het stimuleren van energie-innovaties in de industrie, transport en gebouwde omgeving. Een andere subsidieregeling die in verband staat met de Topsectoren werkwijze is de MKB Innovatiestimulering Topsectoren.

Vragen over het beleid en de subsidiekansen?

Neem contact met ons op om de aansluiting op de topsector en de subsidiemogelijkheden te bespreken. Subsidiebureau Nederland is actief in het netwerk van de Topsector Energietransitie & Duurzaamheid en beschikt over veel ervaring met daaraan gerelateerde subsidieregelingen.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten