Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie voor innovatie binnen de topsectoren

Nederlandse bedrijven kunnen in aanmerking komen voor subsidie wanneer zij innovatieactiviteiten uitvoeren die aansluiten op de doelstellingen, ook wel Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) genoemd, van één of meerdere Nederlandse topsectoren. Meerdere subsidieregelingen zijn direct of indirect gelinkt aan de doelstellingen van deze topsectoren.

De Nederlandse topsectoren

Van 2008 tot 2011 was er een wereldwijde financiële crisis. Doordat het economisch slechter ging, werd er bezuinigd door de overheid, stelden bedrijven investeringen uit en kwam veel innovatie stil te liggen. De topsectoren werden destijds opgericht om innovatie en investeringen te stroomlijnen en gezamenlijk aan te jagen. Deze succesvolle aanpak is voortgezet tot op de dag van vandaag.

Via de topsectoren werken vertegenwoordigers van bedrijven, wetenschap en de overheid samen aan ondersteuning van innovatie en het delen van kennis. Topsectoren bestaan uit een mix van grote bedrijven, mkb-bedrijven, start-ups en scale-ups. Het mkb is zeer sterk vertegenwoordigd; maar liefst 90% van de topsectoren bestaat uit innovatieve ondernemers uit het mkb. Het woord ‘topsectoren’ zegt het al: het zijn de sectoren waarin Nederland internationaal excelleert.

Nederland kent in 2021 volgende tien topsectoren:

Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid

De topsectorenaanpak is in 2019 verder doorontwikkeld naar een ‘missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid’. Missies zijn ambitieuze, maar concrete doelen. Missies maken de specifieke behoefte aan onderzoek en innovaties concreter, maar gaan verder dan normaal beleid van de overheid. De meeste missies hebben een looptijd van 20 tot 30 jaar. Het vergroten van economische kansen staat nog steeds centraal, maar wel door maatschappelijke uitdagingen op te lossen en te investeren in sleuteltechnologieën.

Wetenschappers kunnen missies gebruiken om bijvoorbeeld nieuw onderzoek te starten naar ziektes, nieuwe technieken of data. Ondernemers kunnen deze kennis gebruiken voor ontwikkeling van concrete producten. Het is de bedoeling van de overheid om het ontwikkelen van baanbrekende innovaties makkelijker te maken en de tijd tussen ontwikkeling en de markt in te korten. Het is de bedoeling dat deze oplossingen, innovaties en technologie wereldwijde maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen. Andere landen hebben vaak dezelfde uitdagingen als wij en dat biedt nieuwe markten en exportkansen.

De kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s) bevatten de missies waar innovatieprojecten op dienen aan te sluiten. Er zijn zes KIA’s geformuleerd, namelijk:

 • KIA 1: Energie en Duurzaamheid (pagina ‘Subsidiekansen KIA Energie en Duurzaamheid’)
 • KIA 2: Gezondheid en Zorg (pagina ‘Subsidiekansen KIA Gezondheid en Zorg’)
 • KIA 3: Landbouw, Voedsel en Water (pagina ‘Subsidiekansen KIA Landbouw, Voedsel en Water’)
 • KIA 4: Veiligheid (pagina ‘Subsidiekansen KIA Veiligheid’)
 • KIA 5: Sleuteltechnologieën (zie hieronder)
 • KIA 6 Maatschappelijk verdienvermogen (zie hieronder)

Een bekende subsidieregeling voor het MKB, waarbij de aansluiting op een KIA is vereist, is de Subsidieregeling MKB Innovatiestimulering Regio & Topsectoren (MIT). Daarnaast bestaan er vele andere regelingen waarbij direct of indirect sprake is van een relatie met de doelen van de topsectoren.

KIA sleuteltechnologieën (KIA 5)

Voor de komende jaren liggen de missies vast, echter de te volgen route in veel gevallen nog niet. De KIA Sleuteltechnologieën vervult daarin een belangrijke rol. Sleuteltechnologieën zijn technologieën die breed toepasbaar zijn en doorslaggevend zijn binnen sectoren teneinde baanbrekende innovatie te realiseren. Voorbeelden zijn onder andere:

 • De ontwikkeling van speciale smart farming sensoren, waarmee nauwkeurig gemeten kan worden hoeveel water, voeding en licht nodig is voor het laten groeien van een gewas met minimale verspilling.
 • De ontwikkeling van lasertechnieken waarmee artsen zeer nauwkeurige operaties kunnen uitvoeren waarbij het risico op complicaties verkleint en de patiënt sneller herstelt.
 • De ontwikkeling van smart industry productierobots die ieder product op maat kunnen maken voor de scherpste prijs zonder verspilling.

Lees meer over de Subsidiekansen voor Sleuteltechnologie Innovaties (KIA 5).

KIA Maatschappelijk verdienvermogen (KIA 6)

Maatschappelijk verdienvermogen wordt versterkt, wanneer de (beoogde) innovaties bijdragen aan de doelstellingen van de maatschappelijke uitdagingen zoals beschreven in de KIA’s 1 t/m 5, deze oplossingen maatschappelijk gewenst zijn én tegelijk economisch rendabel en schaalbaar zijn. Subsidieprojecten onder deze KIA dienen altijd te worden gekoppeld aan één van de KIA’s.

Topsectoren subsidie aanvragen?

Ontplooit uw bedrijf innovatieactiviteiten die mogelijk passen binnen één of meerdere missies van de topsectoren? Mogelijk komt u in aanmerking voor een topsector innovatiesubsidie. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten