Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie vluchtelingeninitiatieven

Geplaatst op mei 26th, 2017 by Subsidiebureau Nederland

Sinds een aantal jaren is er sprake van een sterke toestroom van vluchtelingen. Deze instroom van vluchtelingen gaat gepaard met grote maatschappelijke uitdagingen voor Nederland. De beleidsmakers, maar ook vermogensfondsen, verstrekken daarom bijdragen aan projecten waarmee onder andere de integratie van vluchtelingen wordt bevorderd. Daarnaast wordt er subsidie verstrekt waarmee knelpunten op de woningmarkt worden verholpen.

Oranje Fonds en andere fondsen subsidie vluchtelingeninitiatieven

De afgelopen maanden had het Oranje Fonds bijzondere aandacht voor vluchtelingeninitiatieven. Er is extra geld beschikbaar gesteld voor initiatieven waarmee de integratie en participatie van vluchtelingen wordt bevorderd. Het Oranje Fonds steunde middels het programma sociale initiatieven, gericht op de doelgroep vluchtelingen, die de samenhang in Nederland versterken en ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen aan de samenleving.

Hoewel het niet meer mogelijk is om subsidie aan te vragen vanuit dit tijdelijke programma, kunnen er nog wel reguliere aanvragen worden ingediend bij het Oranje Fonds. Bijvoorbeeld voor initiatieven waarin vluchtelingen verbonden worden aan hun buurtgenoten en waarmee de onderlinge interactie verbetert. Ook andere vermogensfondsen zijn vaak geïnteresseerd in dergelijke maatschappelijke projecten.

Knelpunten op de woningmarkt

Daarnaast neemt de overheid maatregelen om de huisvesting van vluchtelingen te bevorderen. De overheid kan onder andere subsidie verstrekken aan verhuurders van woonruimte voor de realisatie van woonvoorzieningen voor asielzoekers. Daarbij gaat het gaat om huisvesting voor asielzoekers met een verblijfsvergunning – ook vergunninghouders genoemd. Op die manier wil de overheid de doorstroom van asielzoekerscentra naar huisvesting in de gemeenten versnellen en daarmee ook de verdringing van reguliere woningzoekenden in de sociale huursector voorkomen.

Subsidie aanvragen voor uw project?

Bent u benieuwd of uw vluchtelingenproject in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan direct contact met ons op voor een vrijblijvende subsidiescan. Wij adviseren om in een vroegtijdig stadium een subsidieonderzoek uit te laten voeren.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten