Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie verduurzaming MKB – advies en ondersteuning (SVM)

Het doel van de Subsidieregeling Verduurzaming MKB – advies en ondersteuning (SVM) is het ondersteunen van mkb-ondernemingen bij het realiseren van energiebesparing en verduurzaming. Dit wordt gerealiseerd door subsidiëring van een tweetal activiteiten:

 • Enerzijds laagdrempelig en integraal inzicht te bieden in het potentieel van maatregelen gericht op energiebesparing of CO2-reductie van de onderneming (subsidie voor het laten opstellen van een energieadvies), en
 • Anderzijds de ondernemer te ondersteunen bij het treffen van concrete maatregelen, gericht op het uitvoeren van het energieadvies. Daarbij kan het o.a. gaan om het opstellen van een financieringsplan, opvragen van offertes en/of het indienen van de subsidieaanvraag (subsidie voor de begeleiding bij het treffen van energiemaatregelen).

Doelgroep van de Subsidie Verduurzaming MKB

In aanmerking komen Nederlandse mkb-ondernemingen (rechtspersonen en natuurlijke personen die beschikken over een bedrijfspand met een gasverbruik van minder dan 25.000 Nm3 per jaar én elektriciteitsverbruik minder dan 50.000 kWh per jaar. Dit zijn bedrijven die vallen onder de categorie kleingebruikers conform het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zowel eigenaar-gebruikers als huurders van een pand dat zij bedrijfsmatig gebruiken kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie. Met pand wordt hier ook een deel van een pand bedoeld, indien een onderneming een gedeelte in eigendom heeft of huurt.

Subsidie kan worden verstrekt voor 2 onderdelen: (1) het uitvoeren van een energieadvies en (2) voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meerdere maatregelen. Voor beide onderdelen kan tegelijkertijd subsidie worden aangevraagd.

Stappenplan Subsidie Verduurzaming MKB1. Subsidie voor het opstellen van een energieadvies

Mkb-ondernemingen kunnen subsidie ontvangen voor de kosten van een op maat gemaakt energieadvies dat is opgesteld na 2 augustus 2021. Daarin staan de mogelijke energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen (op het gebied van CO2-verlaging) voor het bedrijfspand en/of bedrijfsvoering beschreven.

Dit energieadvies moet worden opgesteld door een energieadviseur van een extern bedrijf. De energieadviseur doet een onderzoek naar energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen die relevant zijn voor de eigenaar of huurder van een bedrijfspand, de daarbij behorende bedrijfsprocessen en/of bezit van bedrijfsvervoer of wagenpark. Op basis van het onderzoek wordt er een energieadvies op maat gemaakt dat voldoet aan de gestelde eisen uit de regeling.

Het energieadvies bevat een overzicht van energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen. Het kan bijvoorbeeld gaan over aanpassingen, zoals: het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- glas. Of het toepassen van PV-zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of andere energiezuinige installaties. Het kan ook gaan om kleinere aanpassingen, zoals het aanbrengen van ledverlichting. Of andere energiebesparings- of verduurzamingsmaatregelen voor bijvoorbeeld energiezuinige koeling, keukenapparatuur en ICT-apparatuur. Daarnaast kan het gaan om aanpassingen in overige onderdelen van uw bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektrische bestelwagens.

2. Subsidie voor het opstellen van een subsidieaanvraag

Daarnaast kunt u ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. Dit kan bijvoorbeeld ondersteuning zijn bij het opstellen van een financieringsplan, een subsidieaanvraag voor een andere regeling of ondersteuning bij het opvragen van offertes voor het nemen van maatregelen. Ook voor de begeleiding van het uitvoeren van een maatregel kunt u subsidie aanvragen. Tevens de ondersteuning bij het aanvragen van de Subsidie Verduurzaming MKB (SVM) zelf komt in aanmerking van subsidie.

Ondernemers mogen naar eigen inzicht een energieregisseur inhuren voor de begeleiding en ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld een installatiebedrijf zijn die u helpt bij het uitvoeren van maatregelen, of een subsidieadviseur die helpt bij de subsidieaanvraag.

Via deze regeling wordt geen subsidie verstrekt op de investering in de energiebesparende maatregel zélf, bijvoorbeeld de aanschaf en installatie van ledverlichting of zonnepanelen. Hiervoor bestaan andere energiesubsidies.

Voorwaarden van de Subsidie Verduurzaming MKB (SVM)

De subsidieregeling Verduurzaming MKB gaat gepaard met een aantal algemene voorwaarden en specifieke criteria die gelden voor het energieadvies. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U heeft het bedrijfsgebouw in eigendom of u huurt een bedrijfsgebouw of een gedeelte van een bedrijfsgebouw;
 • Het jaarlijks energieverbruik per bedrijfspand is minder dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en minder dan 50.000 kWh elektriciteit;
 • Het bedrijfspand is niet op een adres met alleen een woonbestemming;
 • U vraagt per bedrijfspand maximaal 1 keer subsidie aan;
 • U moet minimaal één maatregel uit het energieadvies hebben uitgevoerd of in opdracht hebben gegeven;
 • De kosten van de energieadviseur en energieregisseur worden door de ondernemer voorgefinancierd, na uitvoering kan de subsidie worden aangevraagd;
 • De in opdracht gegeven maatregel moet binnen 2 jaar zijn uitgevoerd. U mag ook zelf de maatregel uitvoeren;
 • Het energieadvies moet voldoen aan de door RVO opgestelde eisen.

Beschikbaar budget en maximale subsidiebijdrage

Voor de jaren 2021 en 2022 is er in totaal € 28,2 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor de Subsidie Verduurzaming MKB.

De subsidie voor het advies bedraagt 80% van de gemaakte kosten met een minimumbedrag van € 400 en tot een maximumbedrag van € 750. De subsidie voor de ondersteuning bedraagt 80% van de gemaakte kosten. Hiervoor is geen minimumbedrag vastgesteld, maar deze mag wel maximaal zo veel bedragen dat het totaal aan subsidie voor het advies en voor de ondersteuning niet meer bedraagt dan € 2500.

Subsidie Verduurzaming MKB aanvragen?

De Subsidie Verduurzaming MKB (SVM) is geopend van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022.

Subsidiebureau Nederland heeft veel ervaring met het opstellen van financieringsplannen en het aanvragen van energiesubsidies. De kosten van Subsidiebureau Nederland, welke betrekking hebben op het opstellen van een financieringsplan en/of de subsidieaanvraag, kunnen onderdeel uitmaken van de Subsidieregeling verduurzaming MKB.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten