Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie Tegemoetkoming Schade COVID19

Ondernemers die nadelen ervaren als gevolg van de coronacrisis kunnen via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 een eenmalige tegemoetkoming van 4000 euro ontvangen. Dit bedrag kan vrij worden besteed. In aanmerking voor deze subsidie komen ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.

Voorwaarden Tegemoetkoming schade COVID-19

Om in aanmerking te komen voor de Tegemoetkoming schade COVID-19 moet de ondernemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uw onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister.
 • In uw onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • De hoofdactiviteit van de onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes. Zie de lijst met SBI-codes voor de subsidie tegemoetkoming schade COVID19.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister.
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres.
 • De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging.
 • U geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000.
 • U verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen.
 • U verklaart dat u over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun heeft ontvangen (de-minimisverordening). Heeft uw onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan komt u niet in aanmerking voor de regeling.
 • Uw onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn.

De subsidieaanvraag – Tegemoetkoming Schade COVID19

Voor het aanvraag van de subsidie Tegemoetkoming Schade COVID19 zijn heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD. Het aanvragen van eHerkenning kan vanwege de drukte enige tijd duren. U hoeft geen eHerkenning aan te vragen wanneer u een intermediair inschakelt;
 • Het KVK-nummer van uw onderneming (let op: niet het vestigingsnummer/RSIN);
 • De SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming. Zie de SBI-lijst waarnaar wij verwijzen;
 • Het bankrekeningnummer van uw onderneming;
 • Het correspondentie- en bezoekadres van uw onderneming;
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer, e-mailadres.
 • Een ingevuld machtigingsformulier , indien u de aanvraag wilt laten indienen door Subsidiebureau Nederland.

Subsidieaanvraag uitbesteden?

Subsidiebureau Nederland verzorgt dagelijks subsidieaanvragen voor zeer uiteenlopende organisaties. Wij kunnen de Subsidie Tegemoetkoming Schade COVID19 op basis van no-cure, no-pay voor u aanvragen. Na indiening ontvangt u binnen 2 weken het besluit. Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten