Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie personeel & opleiding

De overheid gebruikt het subsidie-instrument om de arbeidsmobiliteit en de inzetbaarheid van de beroepsbevolking te vergroten. Naast subsidies is het in bepaalde gevallen mogelijk om voor individuele werknemers premiekorting of afdrachtsvermindering toe te passen. Naast de hieronder vermelde regelingen bestaan er ook regelingen van de decentrale overheid en vermogensfondsen die zich richten op de arbeidsmarkt.

subsidie personeelESF Duurzame Inzetbaarheid

In de nieuwe programmaperiode van het Europees Sociaal Fonds ondersteunt Nederland projecten rondom twee thema’s: re-integratie van mensen die moeilijk aan het werk komen en duurzame inzetbaarheid van werkenden. Projecten die voor ESF Duurzame Inzetbaarheid in aanmerking komen, kunnen betrekking hebben op maatregelen om de gezondheid en vitaliteit van medewerkers bevorderen, alsmede hun betrokkenheid en productiviteit.  De subsidiebijdrage is maximaal € 10.000.

Subsidieregeling Praktijkleren

Doel van de Subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. De subsidiebijdrage is maximaal € 2.700 per deelnemer per studiejaar.

Premiekorting en afdrachtvermindering

Werkgevers kunnen op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) gebruik maken van een vermindering van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing voor verschillende groepen werknemers of voor gemaakte kosten. De belangrijkste doelen van de afdrachtverminderingen zijn het stimuleren van de werkgelegenheid en het bevorderen van onderwijs en onderzoek. Daarnaast kan in bepaalde gevallen een premiekorting worden gerealiseerd. Het betreft een korting op of een vrijstelling van de werknemersverzekeringen (die vanaf 2009 geheel door de werkgever worden betaald).

Subsidiebureau Nederland: specialist in subsidieadvies

Subsidiebureau Nederland is een landelijk werkend subsidieadviesbureau met klanten in het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf. Als full-service adviesbureau beschikken wij over de kennis en ervaring om u van A tot Z te begeleiden in het subsidietraject. Met behulp van onze brede generalistische kennis en ons sterke netwerk met specialisten kunnen wij ieder subsidietraject tot een goed einde brengen.

Bent u benieuwd welke personeelssubsidies interessant zijn voor uw organisatie? Wij kunnen een vrijblijvend subsidieonderzoek voor u uitvoeren en op die manier achterhalen wat uw mogelijkheden zijn. Daarbij richten wij ons niet enkel op subsidieregelingen, maar ook op fiscale regelingen en vermogensfondsen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten