Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie pelletkachels

Een pelletkachel is een kachel die gestookt wordt met korrels van geperste houtsnippers: houtpellets. Minister Kamp heeft per 1 januari 2016 een nieuwe subsidieregeling opengesteld voor investeringen in kleinschalige hernieuwbare warmteopties, waaronder pelletkachels. Zakelijke gebruikers en particulieren kunnen een groot gedeelte van het investeringsbedrag gesubsidieerd krijgen.

subsidie pelletkachelTransitie naar duurzame energie

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse bedrijfspanden en woningen minder met gas en meer met duurzame energie worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden zakelijke gebruikers en particulieren die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. Op deze manier kan de omslag naar een duurzamere energievoorziening samen worden gerealiseerd.

Subsidiabele pelletkachels

Met de subsidie pelletkachels kunnen zakelijke gebruikers en particulieren een subsidie ontvangen voor de aanschaf van pelletkachels en andere hernieuwbare warmteopties, waaronder zonneboilers, warmtepompen en biomassaketels. De hoogte van de subsidie hangt af van de technische specificaties van het systeem waarin wordt geïnvesteerd. Subsidiebureau Nederland zoekt uit hoeveel subsidie u kunt ontvangen en verzorgt het subsidieaanvraagtraject op basis van no-cure, no-pay.

Een pelletkachel komt in aanmerking voor subsidie als deze:

 • Bestemd is voor de productie van warmte;
 • Automatisch wordt gestookt op houtpellets;
 • Een gesloten voorkant heeft;
 • Voldoet aan de norm EN 14785;
 • Een vermogen van 5kW tot 500 kW heeft;
 • Voldoet aan de technische eisen gesteld in bijlage 2, 2a iii voor stof (PM), 2b ii voor gasvormige organische verbindingen (OGC of CxHy), 2c iii voor CO en 2d i voor NOx, van Verordening (EU) 2015/1185.

Aanvraagtijdvak en wijze van aanvragen

De subsidie pelletkachels kan worden aangevraagd van 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017, door bedrijven en particulieren. Daarbij geldt:

 • Bedrijven moeten de subsidie aanvragen voorafgaand aan de investering/opdrachtbevestiging;
 • Particulieren kunnen de subsidie achteraf aanvragen en hebben dus geen goedkeuring vooraf nodig.

In 2016 zal het budget voor de ISDE subsidie € 70 miljoen bedragen.

Meer informatie over de subsidie pelletkachels?

Wilt u de subsidie pelletkachels aanvragen? Subsidiebureau Nederland kan het subsidie aanvraagtraject op basis van no-cure, no-pay verzorgen. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten