Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie Nederland

“Subsidie Nederland” wordt ons land in het buitenland gekscherend genoemd. Niet vreemd, want Nederland kent een bovengemiddeld aantal subsidieregelingen en fiscale stimulansen. Het Rijk, de provincies, de regio’s, de gemeenten, al deze bestuurslagen kennen eigen subsidieregelingen. Daarnaast hebben organisaties in Nederland toegang tot Europese subsidieregelingen en private vermogensfondsen. Bent u bekend met subsidie Nederland?

Het subsidieinstrument

subsidie nederlandSubsidieregelingen en fiscale regelingen zijn krachtige beleidsinstrumenten waarmee innovatief, duurzaam, of anderszins vooruitstrevend ondernemerschap wordt gestimuleerd. Deze stimulansen geven een eerste aanzet om bepaalde organisatieactiviteiten in gang te zetten, bestaande activiteiten voort te zetten, of deze juist te staken. Dankzij het bestaan van subsidie Nederland is het voor de overheid mogelijk om te sturen op het beleid. Dankzij de innovatiesubsidies en duurzaamheidssubsidies beschikken Nederlandse bedrijven over extra financiële ruimte om activiteiten te ontplooien binnen deze thema’s. Het gevolg hiervan is dat Nederland binnen deze thema’s internationaal gezien bovengemiddeld presteert.

Subsidie Nederland doorgronden

Vanwege het omvangrijke aantal subsidieregelingen is de kans groot dat ook uw organisatie in aanmerking komt voor subsidie. Echter zult u tijd en energie moeten steken in het doorgronden van het subsidielandschap van subsidie Nederland. Heeft u hiervoor geen tijd, dan kunt u Subsidiebureau Nederland inschakelen om uw organisatie volledig door te lichten en alle relevante subsidieregelingen, fiscale regelingen en vermogensfondsen inzichtelijk te maken. Lees meer over het uitgebreid subsidieonderzoek of de gratis subsidiescan.

Succesvol subsidie aanvragen

U bent benieuwd naar de subsidiekansen voor uw organisatie én wilt vervolgens succesvol subsidie aanvragen? Neem dan contact op met Subsidiebureau Nederland. Benut de kansen die subsidie Nederland u te bieden heeft. Bovendien is de oriënterende subsidiescan die wij uitvoeren kosteloos en geheel vrijblijvend.. – Subsidie Nederland

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten