Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie leefbaarheidsinitiatieven

Het economisch perspectief van een gebied en de bevolkingssamenstelling zijn wederzijds van invloed op elkaar. Door bevolkingskrimp en een versobering van het voorzieningenniveau kan de leefbaarheid in een gebied onder druk komen te staan, waardoor een vicieuze cirkel ontstaat. De overheden hebben diverse subsidieregelingen in het leven geroepen waarmee leefbaarheidsinitiatieven worden gesteund. Daarnaast bestaan er vermogensfondsen die bijdragen verstrekken voor dergelijke projecten.

subsidie leefbaarheidsinitiatievenSubsidie leefbaarheidsinitiatieven

Een aantal provincies zijn bovengemiddeld actief in het subsidiëren van leefbaarheidsinitiatieven. Dit zijn de provincies die te kampen hebben met bevolkingskrimp, doordat men name hoger opgeleide jongeren verhuizen naar regio`s met een beter economisch perspectief. Veelal gaat dit ten kosten van het voorzieningenniveau in een gebied en de sociale samenhang tussen verschillende bevolkingsgroepen. Met name de provincies Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg beschikken over subsidieregelingen waarmee de sociale en economische vitaliteit van de gebieden wordt gestimuleerd.

Enkele voorbeelden van gesubsidieerde projecten:

 • De realisatie van een kulturhus (gemeenschapshuis), waar bewoners van een gebied gezamenlijk met elkaar activiteiten kunnen ontplooien;
 • De inzet van slimme technologie, waarmee oudere bewoners op een makkelijke manier contact met elkaar kunnen onderhouden;
 • De aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied, teneinde de woon- en werksituatie te verbeteren;
 • Een toeristisch project waarmee meerdaags toerisme wordt gestimuleerd.

Vermogensfondsen – subsidie leefbaarheidsinitiatieven

Stichtingen en verenigingen met sociale initiatieven komen in bepaalde gevallen in aanmerking voor één of meerdere fondsbijdrages. Aangezien deze fondsbijdrage aanvullend op de subsidiebijdrage verstrekt kan worden, is het in bepaalde gevallen mogelijk dat de initiator van het project slechts een klein gedeelte van de projectkosten zelf hoeft te financieren.

Wanneer zich meerdere mogelijkheden voordoen is het belangrijk om de verschillende aanvragen onderling goed af te stemmen. Het is niet mogelijk om voor eenzelfde activiteit dubbelop subsidie of een fondsbijdrage te ontvangen. Bovendien kunnen er verschillen bestaan in de subsidiabele kosten, de voor subsidie in aanmerking komende kosten. Subsidiebureau Nederland heeft ruime ervaring met het verzorgen van dergelijke trajecten.

Meer informatie

Bent u benieuwd of het project van uw organisatie in aanmerking komt voor een leefbaarheidssubsidie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door het onderstaande formulier in te vullen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. -subsidie leefbaarheidsinitiatieven

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten