Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie groen economisch herstel landbouw

Agrariërs die willen investeren in de verduurzaming van het bedrijf kunnen subsidie uit het Economisch Herstelfonds (EHF) aanvragen. De subsidie groen economisch herstel landbouw is bedoeld voor het economisch herstel van de landbouwsector en het platteland na de uitbraak van het coronavirus. De maatregelen voor het herstel moeten aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie. Dit is een voorwaarde voor het gebruiken van het budget uit het fonds.

Deze Subsidie groen economisch herstel landbouw bestaat uit twee onderdelen: Investeren in groen economisch herstel (bedoeld voor individuele agrariërs) en Samenwerken aan groen economisch herstel (bedoeld voor samenwerkingsprojecten).

Subsidie voor investeren in groen economisch herstel

De subsidie voor investeringen in groen-economisch herstel is bedoeld voor landbouwers die willen investeren om hun bedrijf duurzamer te maken. In totaal komen 38 soorten investeringen, onderverdeeld in 5 categorieën, in aanmerking voor subsidie. Op deze pagina staat een tabel vermeld met daarin de investeringen die in aanmerking komen voor subsidie. De aanvragen worden gerangschikt op punten. Bij een budgetoverschrijding ontvangen de aanvragen met de meeste punten als eerste subsidie.

Het beschikbare budget is € 35,5 miljoen  (€ 7,1 miljoen met categorie). Het subsidiepercentage is 60% en voor jonge landbouwers geldt een percentage van 75%. Er kan maximaal € 150.000 subsidie worden verstrekt per bedrijf.

Subsidie voor samenwerken aan groen economisch herstel

De subsidie voor samenwerken aan groen economisch herstel is bedoeld voor landbouwers die samen met anderen een idee uitwerken voor een duurzaam verdienmodel voor de landbouwsector, of in een bepaald gebied samenwerken aan de klimaatdoelen of het verbeteren van biodiversiteit. Er zijn 5 projectcategorieën waarvoor u subsidie kunt aanvragen: Categorie A: Duurzame toegevoegde waardeketen, Categorie B: Innovatieve digitalisering, Categorie C: Gebiedsgerichte pilots, Categorie D: Sectorale initiatieven en Categorie E: Samenwerking voor maatregelen die de uitstoot van ammoniak beperken.

Het beschikbare budget voor is € 15 miljoen (€ 3 miljoen per categorie). Per categorie geldt een bepaald minimum en maximum subsidiebedrag. De ondergrens is € 100.000 subsidie en het maximum varieert van € 500.000 tot  € 2 miljoen subsidie.

Wilt u deze subsidie aanvragen?

Subsidiebureau Nederland heeft veel ervaring met deze en andere landbouwsubsidies. Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten