Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie financieringstraject MKB-ondernemingen

U zoekt financiering voor een nieuw investeringsproject van uw bedrijf? In meerdere provincies kunnen bedrijven subsidie aanvragen voor het laten opstellen van een investeringsplan t.b.v. een investeringsproject en/of voor het laten aanvragen van financiering. Deze provincies hebben daarvoor een specifieke subsidieregeling in het leven geroepen. De kosten voor het inschakelen van een externe deskundig kunnen vanuit deze subsidiebijdrage worden betaald. 

Subsidiabele activiteiten en hoogte subsidiebijdrage

Provincie Overijssel is één van de provincies met een specifieke subsidieregeling voor financieringsvraagstukken. MKB-bedrijven met rechtspersoonlijkheid (eenmanszaken en vof’s zijn uitgesloten) kunnen subsidie aanvragen voor de volgende twee activiteiten:
– Ondersteuning bij het opstellen of het verbeteren van een investeringsplan voor een investeringsproject.
– Ondersteuning bij het verkrijgen van financiering voor een investeringsproject.

Bedrijven in de provincie Overijssel kunnen maximaal € 3.000 subsidie ontvangen (maximaal 75% van de totale kosten) per activiteit. In totaal kan er maximaal € 6.000 subsidie per entiteit worden verstrekt via 2 subsidieaanvragen.Vanwege het beperkte budget adviseren wij om niet te lang te wachten met het (laten) indienen van de subsidieaanvraag.

Ook in een aantal andere Nederlandse provincies kan er subsidie worden aangevraagd voor het inschakelen van een externe deskundige t.b.v. een financieringstraject.

Subsidiebureau Nederland inschakelen met subsidie

Bedrijven kunnen een externe deskundige inschakelen voor het laten uitvoeren van de bovengenoemde activiteiten. In de wetgeving van Provincie Overijssel staat dat onder ‘financiering’ kan worden verstaan: een geldlening, deelneming, sponsering, subsidie, een garantie, crowdfunding of nieuwe vormen van financiering. Dit betekent dat bedrijven in provincie Overijssel met de verstrekte subsidiebijdrage de subsidiekansen voor het investeringsproject inzichtelijk kunnen laten maken en subsidie kunnen laten aanvragen, eventueel i.c.m. andere financieringsvormen. Uiteraard kan de definitie van ‘financiering’ per provincie verschillen.

Subsidie financieringstraject MKB-ondernemingenSubsidiebureau Nederland is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van subsidiekansen en aanvragen van subsidies voor organisaties. Daarnaast hebben wij ervaring met het aanvragen van laagrentende leningen en garanties. De dienstverlening van Subsidiebureau is hierdoor subsidiabel. In Provincie Overijssel hebben wij reeds meerdere trajecten uitgevoerd op basis van deze subsidieregeling.

In bepaalde provincies kunnen bedrijven subsidie ontvangen voor het inschakelen van een externe deskundige (Subsidiebureau Nederland) die vervolgens investeringssubsidie(s) aanvraagt t.b.v. de projectfinanciering. 

Meer informatie over de subsidieregeling financiering MKB-ondernemingen?

Wilt u ook subsidie aanvragen waarmee u Subsidiebureau Nederland of een andere externe deskundige kunt inschakelen? Neem contact met ons op zodat wij de mogelijkheden voor uw investeringsproject kunnen bekijken. Wij voeren allereerst een vrijblijvende subsidiescan uit. Indien gewenst kan het subsidietraject vervolgens direct in gang worden gezet.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten