Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie Energiebesparing Sportaccommodaties

In 2018 wordt de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties opnieuw opengesteld. Dankzij deze subsidieregeling kunnen de bij NOC*NSF aangesloten sportverenigingen en sportstichtingen subsidie ontvangen wanneer zij investeren in energiebesparing en het toepassen van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties.

Subsidie Energiebesparing SportverenigingenDoelstelling Subsidie Energiebesparing Sportaccommodaties

Organisaties die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting kunnen gebruikmaken van fiscale regelingen, wanneer zij investeren in energiebesparende of -opwekkende bedrijfsmiddelen. De meeste sportverenigingen en -stichtingen komen niet voor deze fiscale voordelen in aanmerking, terwijl zij veel baat hebben bij een financiële prikkel tot verduurzaming van hun sportaccommodatie; energie is veruit de grootste kostenpost. De Subsidieregeling Energiebesparing Sportaccommodaties heeft als doel sportverenigingen te stimuleren om te investeren in energiebesparing en verduurzaming van sportaccommodaties. Aanvullend kunnen verenigingen een laagrentende lening afsluiten via de Stichting Waarborgfonds Sport.

Belangrijkste voorwaarden

 • Voor sportverenigingen geldt dat er sprake moet zijn van een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend;
 • Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging;
 • De energierekening van de sportaccommodatie, waar de maatregel wordt gerealiseerd, moet worden afgeschreven van de bankrekening die op naam staat van de aanvrager;
 • De kosten van de investering moeten worden afgeschreven van een bankrekening die op naam staat van de aanvrager.
 • Er wordt slechts subsidie verstrekt voor de aanschaf van nieuwe apparatuur of installaties;
 • Op het moment van ontvangst van de aanvraag mag de overeenkomst tot aanschaf van de maatregelen niet meer dan negen maanden daarvoor zijn gesloten.

Subsidiabele kosten en hoogte subsidie

De Subsidieregeling Energiebesparing sportaccommodaties kan onder andere worden benut wanneer sportverenigingen of -stichtingen investeren in: energiezuinige verlichting (binnen en buiten), warmtepomp(boiler), warmteterugwinningssystemen, isolatiemateriaal, beglazing en kozijnen, zonnepanelen, zonneboilers en biomassaketelsArbeidskosten zijn niet subsidiabel.

Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Er kan maximaal € 125.000 subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. De subsidiabele kosten moeten minimaal € 3000 bedragen.

Als de vereniging eerst een energieadvies laat maken wordt de subsidie met € 500 verhoogd. Dit geldt ook met terugwerkende kracht, tot 1 januari 2010, voor oude energiescans.

Het subsidieplafond van de Subsidie Energiebesparing Sportaccommodaties bedraagt in 2018 € 6 miljoen.

Meer informatie en uw organisatie aanmelden? Subsidie Energiebesparing Sportaccommodaties

Wilt u subsidie aanvragen via de Subsidie Energiebesparing Sportaccommodaties? Neem dan contact met ons op.

Let op: De Subsidieregeling Energiebesparing Sportaccommodaties wordt op 2 januari 2018 opengesteld. Hierbij geldt het first come, first serve principe. Vanwege het beperkte budget is het belangrijk dat wij de aanvraag tijdig kunnen voorbereiden en indienen.

 

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten