Subsidievraag? Bel  085 303 17 23 

Subsidie duurzame investeringen

De Nederlandse overheid stimuleert bedrijven om te investeren in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Enerzijds door duurzaam investeringsgedrag te belonen via subsidies, anderzijds, anderzijds door deze investeringen fiscaal aantrekkelijk te maken. Door beide faciliteiten te combineren kan de terugverdientijd van de investering sterk worden gereduceerd. Wist u dat er op maar liefst 300 energiezuinige of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen een fiscaal voordeel kan worden behaald?

subsidie duurzame investeringenVoorwaarden en criteria subsidie duurzame investeringen

Investeringen in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zijn subsidiabel wanneer aan vooraf vastgestelde energie- of milieu-eisen wordt voldaan. De regelingen kennen een generiek en een specifiek gedeelde. In beginsel komen alle bedrijfsmiddelen die aan de gestelde energie- of milieutechnische eisen voldoen, in aanmerking voor de regeling. Vervolgens kan afhankelijk van het type investering een x-percentage van het investeringsbedrag worden afgetrokken van de fiscale winst. Dit komt bovenop de gebruikelijke afschrijving.

In tegenstelling tot de meeste subsidieregelingen, moet de aanvraag voor investeringsaftrek achteraf worden ingediend, nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan. De tekendatum van de offerte/de opdrachtbevestiging is daarbij bepalend. Gerekend vanaf dat moment heeft u drie maanden de tijd om de aanvraag in te dienen.

Enkele voorbeeld-investeringen

Enkele voorbeelden van energiebesparende bedrijfsmiddelen waarop een voordeel behaald kan worden: zonnepanelen, energiezuinige koelingen, energiezuinige verlichting, isolatiematerialen, HR-beglazing, warmtepompen en HR-luchtverwarmers. Deze opsomming is slechts indicatief.

Daarnaast kan er een voordeel worden behaald op investeringen die een positief effect hebben of één of meerdere van de volgende thema`s: luchtverontreiniging, overlast en gezondheid, mobiele werktuigen en transportmiddelen, externe veiligheid en preventie, biodiversiteit en grondstoffenbesparing/-hergebruik.

Het netto voordeel – subsidie duurzame investeringen

U kunt een aanzienlijk deel van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het gemiddelde netto-voordeel bedraagt 10 tot 15 procent ten opzichte van het totale investeringsbedrag, inclusief de kosten om het bedrijfsmiddel bedrijfsklaar te maken. Aanvullend komt het bedrijfsmiddel mogelijk in aanmerking voor een aantrekkelijk subsidievoordeel. Het subsidievoordeel verschilt per regeling en kan in bepaalde gevallen oplopen tot 40% van het investeringsbedrag.

Meer informatie? -subsidie duurzame investeringen

Heeft u de afgelopen drie maanden geïnvesteerd in een energiebesparend of milieuvriendelijk bedrijfsmiddel, of heeft u investeringsplannen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie over ons vrijblijvend subsidieonderzoek.-subsidie duurzame investeringe

Neem contact op

  Direct regelen

  Aanmelden voor de nieuwsbriefVul de gratis SubsidieScan in
  Gratis SubsidieScan

  Aan de hand van onze gratis SubsidieScan kunnen wij een inschatting maken van de subsidiekansen voor uw organisatie. Vul de gegevens zo volledig mogelijk in en wij nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   Aanvullende informatie, zoals een businessplan of een projectplan, kunt u als bijlage meesturen.
   Maximaal 7mb


   Sluiten